Vitajte

 
 

Moderné súkromné škôlky

zamerané na starostlivosť

o 1 - 6 ročné deti

postavené na mieru ich potrebám

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov
s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.

 
 
 
 

    Vaše 2% môžu pomôcť

    Citybabycare, o.z

 

 

                                                    

Možno ste nevedeli, že naše škôlky Citybabycare sú podporované občianskym združením  Citybabycare o.z., ktoré vzniklo za účelom skvalitniť materiálové vybavenie škôlok, ako aj spestriť edukačný program v školkách a v budúcnosti prepojiť rodičov viac s dianím v škôlkach. Z členských príspevkov vyzberaných v priebehu minulého roka sme napríklad realizovali nové ihrisko škôlky v Digital Parku a nakúpili vianočné darčeky pre detičky.

 

Tento rok sa Citybabycare o.z. bude venovať zabezpečeniu rodičovskej knižnice do každej škôlky ako aj príprave vzdelávacích aktivít a seminárov na témy, ktoré sú úzko spojené s rodičovstvom a výchovou detí v rannom predškolskom veku. Citybabycare o.z. je oficiálne registrované Notárskou komorou pre prijímanie 2% v roku 2018.

Potrebné tlačivá nájdete tu: vyhlasenie citybabycare oz a potvrdenie o zaplatení dane 

Právna forma: občianske združenie
Názov: Citybabycare, o.z.
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 854/36, 90029 Nová Dedinka

IČO: 42142814

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000000364086802 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Celé stanovy Citybabycare, o.z. si môžete prečítať tu.

Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z dane a uisťujeme Vás, že ich použijeme do posledného centu na zlepšenie prostredia pre detičky v prevádzkach Citybabycare a plnenie vyššie popísaných cieľov. 

 

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok!

 

Team City Baby Care, s.r.o. 

 
 

     Školský rok

     2017/2018

 

 

 

        

Opäť aj tento školský rok sa naše deti rozvíjajú podľa svojho veku nie len v jednotlivých kompetenciách, ale dbáme samozrejme aj na podporenie ich zdravého vývoja inýmy formami. Najstarší sa zdokonaľujú vo svojich plaveckých zručnostiach a pani logopedička im pravideľne pomáha rozviazať ich jazýčky pri rôznych zaujímavých cvičeniach.

Počúvame hlas našich klientov a tak sne pre zdravie našich detičiek pridali aj novú pohybovú akvitivitu gymnasticko-tanečný krúžok pod vedením lektorky z www.mojkruzok.sk

Menší drobčekovia si užívajú nie len dni plné hier a smiechu, ale robia veľké pokroky v sebaobslužných činnostiach za podpory pani učiteliek. Učia sa byť samostatnými, vyrábajú svoje prvé výtvory, s ktorými sa následne radi pochvália svojim rodičom :-)

 

Prihláste aj Vy svoje dieťatko ku nám do jasličiek alebo škôlky, aby sa aj z neho stalo ďalšie naše spokojné drobčiatko :-)

 

O voľných miestach sa informujte na 0905 652 548 alebo mailom na info@citybabycare.sk

 

Tešíme sa na nových kamarátov :-)

 

Team City Baby Care, s.r.o.

 

 
 

  SNAŽÍME SA POMÁHAŤ 

  TWIN CITY a PANORAMA    

 

 

 

Každé dieťa je unikátne. Nie len svojou povahou, genetickými a fyzickými predpokladmi, ale aj prostredím v ktorom vyrastá, formuje jeho osobnosť a zvyky. Tolerancia je u detí neobmedzená, pokiaľ vyrastajú v láskyplnom okolí, nerobia rozdiely ak má niekto hnedé oči, alebo modré, inú farbu pleti, či poruchu sluchu. Unikátnosť však môže viesť aj ku zvýšeným potrebám pozornosti a náročnejšej starostlivosti, napr.deti v cudzojazyčnom prostredí, ktoré nieje pre nich prirodzené amôžu pociťovať sociálnu izoláciu.

Aby sme dokázali zabezpečiť naozaj individuálnu láskyplnú a hlavne odbornú starostlivosť o detičky so ŠVVP (špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami) podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk  v rámci podpory financovania pedagógov pre naše škôlky Twin City B a Panorama Business II, na základe ktorých budeme vedieť poskytnúť špeciálno výchovno vzdelávacie potreby pre vaše deti.

Viac o projekte "Inovatíne prístupy v starostlivosti o deti v CBC" nájdete aj v priloženom dokumente.

Veríme, že aj v budúcnosti budeme môcť aj vďaka projektom financovaným z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytovať stále kvalitnejšie služby pre našich klientov, a zabezpečiť čo najlepšie prostredie plné lásky pre všetky detičky.

 

 

 

 

 

Team City Baby Care, s.r.o.