BabySitterky

 
 

Naše BabySitterky

Naše BabySitterky sú študentky VŠ zameraných na predškolskú a elementárnu pedagogiku alebo zdravotníctvo a prácu s detičkami berú ako poslanie. Okrem ochoty, milej a spoľahlivej povahy vedia ponúknuť aj praktické skúsenosti z opatrovania a práce s deťmi rôznych vekových kategórii. 

                                                                                                                                                                 

LENKA Ž.

 • Vzdelanie: je študentkou Pedagogickej fakulty na UK v Bratislave
 • Skúsenosti: s opatrovaním detičiek, asistentka učiteľa v jasličkách, streetworker
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk,         
 • Umelecké zručnosti: výtvarná výchova

BARBORKA K.

 • Vzdelanie:  je študentkou Pedagogickej fakulty  na UK v Bratislave.  
 • Skúsenosti: s opatrovaním detičiek,  asistent učiteľa v MŠ a Jasličkách, 
 •  Jazykové znalosti: anglický jazyk         
 • Umelecké zručnostiklavír, výtvarný kurz  
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: áno  

BARBORKA Š.

 • Vzdelanie:  je študentkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta 
 • Skúsenosti: anglická škôlka - asistent učiteľa, letné detské tábory, osobná asistencia autistického dieťaťa
 •  Jazykové znalosti: anglický jazyk        
 • Umelecké zručnostikreslenie, tvorba dekoratívnych ozdôb
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: áno     

ĽUBKA B.

 • Vzdelanie:  je študentkou Lekárskej fakulty univerzity Komenského
 • Skúsenosti:  opatrovanie detí, KDN - práca s chorými deťmi v nemocnici, Nemocnica u medvedíka
 •  Jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk  
 • Umelecké zručnostivýtvará výchova
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: áno    

MAJKA P.

 • Vzdelanie:  má skončený 1. stupeň VŠ pedagogická fakulta univerzity Komenského
 • Skúsenosti:  animátor v táboroch, práca s deťmi (0-18) s autizmom, Aspergerovým, Downovým syndrómom
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk  
 • Umelecké zručnostispev, zobcová flauta, maľovanie
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: nie    

BARBORKA B.

 • Vzdelanie:  má skončený 1. stupeň VŠ pedagogická fakulta- Špeciálna pedagogika
 • Skúsenosti: práca v anglickej MŠ a jasličkách, animátorka, opatrovanie detí
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk, ruský jazyk  
 • Umelecké zručnosti: tanec, práca s kreatívným materiálom
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: áno 

ZUZKA P.

 • Vzdelanie:  má skončený 1. stupeň VŠ pedagogická fakulta- Špeciálna pedagogika
 • Skúsenosti: detské tábory, opatrovanie detí, odborná prax v odbore špeciálna pedagogika
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk
 • Umelecké zručnosti: flauta, základy gitara a klavír, kreslenie
 • Zdravotný preukaz: áno
 • Kurz prvej pomoci: áno

LENKA P.