Ročné osnovy

 
 

Ročné osnovy

Učebné osnovy platia pre všetky naše škôlky 

SEPTEMBER - Doma a v materskej škole
 1. Kto som ja
 2. Moja rodina a kamaráti
 3. Moja škôlka a jej okolie
 4. Základy etikety- zázračné slovíčka
OKTÓBER - Jesenné tajomstvá
 1. Jeseň- ročné obdobie
 2. Farby jesene
 3. Zber úrody
 4. Les- stromy, huby, plody
NOVEMBER - V zdravom tele zdravý duch
 1. Halloween- tekvicová slávnosť
 2. Moje zdravie, hygiena
 3. Ráno- naobed- večer- časové vzťahy
 4. Stravujem sa zdravo
 5. Ovocie a zelenina
DECEMBER - Čas vianočný, čas sviatočný
 1. Adventné obdobie, Mikuláš
 2. Ľudské vlastnosti a emócie- Čo nosím v srdiečku
 3. Vianoce- čas radosti a veselosti
 4. V krajine snehu a ľadu
JANUÁR - Biela zima
 1. Nový rok- časové vzťahy (deň, mesiac, rok)
 2. Prírodné javy- pokusy s vodou
 3. Oblečenie v zime
 4. Zimné športy
 5. Zvieratká v zime
FEBRUÁR - Oslavy a tradície
 1. Fašiangový karneval
 2. Slovensko- geografia okolia, história
 3. Ľudové tradície
 4. Remeslá
MAREC - Kniha plná rozprávok
 1. Kniha môj priateľ
 2. Prírodné javy- svetlo, tieň, pohyb, zvuk
 3. Prebúdzanie prírody
 4. Veľkonočné zvyky
APRÍL - Vôňa jari
 1. Jarné kvety
 2. Zvieratá a ich mláďatá
 3. Mesiac, hviezdy, planéty
 4. Deň Zeme- ochrana prírody
MÁJ - Svet za dverami
 1. Mesto a dedina
 2. Doprava a dopravné prostriedky
 3. Moja drahá mamička- Deň matiek
 4. Čím budem?- pracovné profesie
 5. Oslavujeme deň detí
JÚN - Tešíme sa na leto
 1. Ľudské telo
 2. Hlavné znaky leta
 3. Letná lúka- rastliny
 4. Letné činnosti- stanovanie, opekanie
JÚL - Čas oddychu a dovoleniek
 1. Cestujeme na dovolenku
 2. Obyvatelia zeme- ľudské rasy
 3. Exotické zvieratá
 4. Podmorský svet
AUGUST - Z každého rožku trošku
 1. Farebný svet detí
 2. Vtáky a hmyz
 3. Veci okolo nás- materiály a ich vlastnosti
 4. Kráľovstvo neživej prírody
 5. Letná olympiáda- hry a zábavné kvízy