Týždenný plán

 
 

Weekly study plan/ Týždenný plán

  

 

SENIOR AND JUNIOR CLASS/Trieda Senior a Junior

SENIOR CLASS/Trieda Senior


 

 Mesiac / Month:  Apríl / April
 Téma mesiaca / Topic of the month:  Vôňa jari / Smell of spring
 Týždeň / Week:

 4. / 4th

 Téma / Topic: Deň Zeme / The Earth Day

 Pondelok / Monday:

 Apríl / April 23.

Deň Zeme- besiedka

( Day of Earth- Circle time )

 Ciele / Targets:

Oboznámiť sa s témou týždňa, predstaviť ju deťom, vysvetliť základné pojmy, zistiť, čo vedia o danej téme ( To introduce weekly topic to children, discuss it, ask and answer questions, to learn about it )

 Aktivity / Activity:

Deň Zeme- motivačné video, výroba pomocou kamery ( Day of Earth, video )

 Popoludnajšie aktivity / Afternoon activity:

Deň Zeme- plagát ( Day of Earth – poster

 Utorok / Tuesday:

 Apríl / April 24.

Prosociálna výchova- Návšteva Bibiany

( Prosocial education- Exhibition for children )

 Ciele / Targets:

Predstaviť deťom interaktívnu výstavu Stoličky vo výstavisku Bibiana ( To introduce to children exhibition called Chairs )

 Aktivity / Activity:

Návštava výstavy v Bibiane ( Exhibition in Bibiana )

 Popoludnajšie aktivity / Afternoon activity:

Popíš a výtvarne prejav dojmy z výstavy ( Express your feelings from exhibition )

 Streda / Wednesday:

 Apríl / April 25.

Uživateľské zručnosti – Čistenie našej Zeme

( Skills- Cleaning up our Nature )

 Ciele / Targets:

Naučiť sa ako sa my- deti môžeme podieľať na zachovaní čistého prostredia ( To learn how we- children can be helpful in keeping our Earth clean )

 Aktivity / Activity:

Veľké upratovanie ( Big cleaning )

 Popoludnajšie aktivity / Afternoon activity:                                                                                  

Miro Jaroš- Veľké upratovanie- zaspievajme si spolu ( Miro Jaroš ´s song – Let ś sing together ), Tanečný krúžok ( Dancing course )

 Štvrtok / Thursday:

 Apríl / April 26.

 Telesná výchova- Plávanie 

 P. E. Swimming 
 Ciele / Targets:

 Naučiť sa novým plaveckým technikám ( To learn new swimming techniques

 Aktivity / Activity: 

 Plávanie ( Swimming )

 Popoludnajšie aktivity / Afternoon activity:

Pracovné listy – Škôlkár ( Worksheets )

 Piatok / Friday:

 Apríl / April 27.

Tvorivé dielničky- Výrobky z PET fliaš a odpadového materiálu

( Crafts- Products from plastic bottles )

 Ciele / Targets:

Byť schopný využiť odpadový materiál na výrobu nových produktov ( To be able to use plastic bottles and other materials to create new products )

 Aktivity / Activity:

Tvorivé recyklačné dielne ( Recycle crafts )

 Popoludnajšie aktivity / Afternoon activity:

Panáci z novín ( Newspaper figures )

 

Celý článok...