Učitelia

 
 

Učitelia...

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.


Z hľadiska vnútorného fungovania City Baby Care považujeme spokojnosť našich pani učiteliek za jeden zo základných pilierov pozitívneho vplyvu na deti, ktoré  sú im zverené. Preto im poskytujeme slobodu napĺňať rámcový výchovno-vzdelávací program podľa vlastných preferencií a uplatňovať vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach. Pri tvorbe metodiky výuky im podáva pomocnú ruku pani riaditeľka Mgr. Štefánia Cocher, ktorá má vyše 10 ročnú prax v predškolských zariadeniach.

 

Mgr. Andrea Šulcová
riaditeľka CBC

Kontakt: info@citybabycare.sk, twincity@citybabycare.sk, panorama@citybabycare.sk        0905 652 548

Andrejka patrí ku vzácnej skupine ľudí, ktorí berú svoje povolanie ako poslanie. Je to láskavý človek s veľkým srdcom, ktorý si váži deti a chce im prostredníctvom svojej práce odovzdať naozaj to najlepšie do života. V tomto duchu vedie aj náš pedagogický tím a komunikuje s klientami. Typické črty jej práce sú dôvera, zodpovednosť a kreativita. Bohaté odborné skúsenosti v kombinácii s láskou k deťom dávajú pod jej vedením slovám "vedenie škôlky" úplne nový rozmer.

    

Nicole Hromkovičová
zástupkyňa riaditeľky CBC     

 Kontakt: info@citybabycare.sk, twincity@citybabycare.sk, panorama@citybabycare.sk        0904 325 541                                                                                                                                                    

   

Nicole svojou mladosťou, pohľadom dnešných mladých ľudí na svet a  zanietením do práce s detičkami obohatila náš management. Študuje na VŠZaSP odbor Misijná a charitatívna práca. Je členkou záchranárskeho tímu zdravotníckej služby Rescue. Má certifikát Červeného kríža, prax ako obrovoľníčka na Detskej onkológii  v DFNaP. Nie je dieťatko, ktoré by Niki nepritiahla svojou charizmou a veľkým srdiečkom.

 

Mgr. Štefánia Cocher
Metodická riaditeľka / JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

Števka je jemná, pohodová a precízna osôbka, ktorá zodpovedne vedie náš pegagogický tím. Je vyštudovaná zdravotná sestra a taktiež pedagóg-špecialista. Magisterské štúdium ukončila na PF UK. Práci s detičkami sa venuje od jej ukončenia. Vďaka svojej tvorivosti, fantázii a šikovným rukám sa premení na vílu, anjela, či Snehulienku a detičky sa pri nej cítia ako v rozprávke. Mottom jej práce je istota, bezpečie a pohoda pre detičky, o ktoré sa s láskou stará.

 

Tatiana Kráľová 
JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

Tánička je milá a usmievavá osôbka, ktorá si svojim pokojným prístupom získa všetky detičky. Vyštudovala pedagogiku v Bratislave a vďaka práci popri škole získala trpezlivosť, ktorú už roky využíva v práci s detičkami. Od základnej školy pôsobila v dobrovoľníckej organizácii pre deti, kde neskôr viedla tábory, organizovala detské podujatia a celé jej dospievanie sa venovala práve práci s detičkami. Výber povolania, ktoré je pre ňu poslaním, tak nebol pre nikoho prekvapením. Dlhé roky pôsobenia vo folklórnom súbore, zbore, aranžérskych a výtvarných krúžkoch veľmi rada využije pri svojej práci. Keďže byť pani učiteľkou bol už od malička jej sen, každý deň vstáva s radosťou a úsmevom na tvári a naplno si užíva každý moment strávený s drobčekmi, čo sa odzrkadľuje na šťastných detičkách, ktoré sa jej vrhajú do náručia.

 

Bc. Eliška Dominová                                                                                                                                                   MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov)  Digital Park 

Eliška vyštudovala pedagogiku na UK v Bratislave. Svoje 10 ročné pôsobenie vo folklórnom súbore a hru za zobcovú a priečnu flautu plne využíva pri práci s detičkami. Pre Elišku je plná trieda detí Raj na Zemi, čo vidieť na jej stále usmiatej tváričke. Ak sa stane zamestnanie zároveň potešením a pani učiteľka nie len detičky učí, ale aj sama  sa učí od detičiek, je to tá najlepšia kombinácia na spokojnú a láskavú pani učiteľku akou Eliška je.

 

Bc. Dominika Napová                                                                                                                                                  MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov)  Digital Park

Dominika vyštudovala pedagogiku na UK v Bratislave. Popri štúdiu jej učaroval svet detí. Tie vníma ako fascinujúce a plnohodnotné bytosti s obrovským potenciálom, ktorý je na nás pedagógoch rozvíjať. Množstvo skúseností čerpala nie len z kníh, no hlavne z praxe nadobudnutej v škôlkach a popri vedení zdravotného krúžku. Možnosť práce s detičkami vníma ako dar a dôležitú úlohu – preto sa snaží vždy zdokonaľovať a poskytnúť deťom všetko, čo potrebujú k svojmu správnemu vývinu. Avšak nie iba učenie, ale aj úsmev, spokojnosť a kreatívne strávené spoločné chvíle pre ňu predstavujú dokonale strávený pracovný deň.

 

Daniela Danková
asistentka 
 MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky) Digital Park

Danka hoci nie je vyštudovaná v odbore pedagogiky je pre detičky ako druhá mamina. Je maminkou trojročného chlapčeka a skvelou asistentkou v Middle triede. Je ochotná pomôcť pri všetkých aktivitách v rámci celej škôlky a je veľkým prínosom pre chod prevádzky v Digital Parku.

 

Mgr. Andrea Vrtalíková                                                                                                                                                SENOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Digital Park

Aďka vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave. Práci s deťmi sa začala venovať už počas štúdia, na VŠ. Prax získala s prácou s deťmi v predškolských zariadeniach, jasliach, detských kútikoch, centrách, ale aj v školách. Viedla kurzy anglického jazyka, nakoľko z nej má štátnu skúšku.  Žila v zahraničí, viedla kurz Tanečnej prípravy pre deti, Čitateľský krúžok, modelovanie a výtvarné dielne. Prácu s deťmi berie ako životné poslanie a veľmi rada by sa jej venovala aj naďalej. Počas praxe získala pracovné skúsenosti aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, čím získala trpezlivosť a individuálny prístup ku každému dieťatku.

 

Karin Kijovská
prevádzka CITY BABY CARE Digital Park
 

Najnovším členom nášho tímu je Karin, ktorá sa stará o zdravé stravovanie našich detí, čisté a príjemné prostredie našej prevádzky V Digital Parku. Karin je usmievavá osôbka, ktorá má chuť a nadšenie pracovať s deťmi. Je ochotná pomáhať, čo vytvára pre iných oporu v akejkoľvek situácii. Rovnako je komunikatívna a láskavá, čím si vie ľahko získať nie len priazeň rodičov, učiteliek ale hlavne našich drobčekov

Bc. Martina Krivošová
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Twin City 

Martinka je jemná a citlivá s obrovským pochopením pre potreby detí, k čomu jej dopomohlo štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pri práci s mentálne postihnutými detičkami sa naučila nie len trpezlivosti, pochopeniu ale aj vyčítať z detičiek čo potrebujú alebo čo si prosia. Táto krásna schopnosť jej veľmi pomáha pri práci s našimi najmenšími drobčekmi, ktorí ju zbožňujú od prvého momentu.

 

Bc. Helena Šabová Dis. Art 
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Twin City

Helenka bola odmalička vedená umeleckým smerom. Má ukončené pedagogické minimum na konzervatórium v Nitre, v hudobno-dramatickom odbore. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala odbor Liečebná pedagogika. Vyše 15 rokov sa aktívne venovala tancu a pôsobila ako profesionálna tanečnica v tanečnom štúdiu Jumbo v Bratislave. Neskôr popri strednej a vysokej škole učila viac ako 5 rokov na rôznych ZUŠ v tanečnom aj literárno-dramatickom odbore, kde získala nielen prax, ale aj veľa skvelých skúseností pri práci s deťmi. Jej záujem o alternatívne pedagogické smery, ju priviedol na Waldorfskú školu, kde pracovala ako asistentka s deťmi s mentálnym postihnutím. Táto skúsenosť v nej  prehĺbila individuálne pristupovanie ku každému dieťatku s nesmiernou dávkou trpezlivosti a lásky. Svoje tanečné, literárne a dramatické schopnosti veľmi rada využíva pri práci s našimi najmenšími detičkami, ktoré ju sledujú o otvorenými pusinkami a šťastnými očkami

 

Bc. Zuzana  Mjartanová
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Twin City 

Zuzka je zodpovedný a pracovitý človiečik s hudobným a výtvarným cítením. Vyštudovala  Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Bratislave v odbore učiteľstvo pre materské školy. Hrá na gitaru a flautu a jej kreativita a práca s využitím rôzneho materiálu nenechá ani jedného drobca ľahostajným. V CBC pôsobí ako učiteľka middle managementu, kde s láskou pripravuje detičky na veľkáčov, pomáha im s odúčaním od plienočiek a učí drobčekov samostatnosti.   

 

Mgr. Dominka Hájková                                                                                                                                                MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Twin City 

Dominika už popri štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave brigádovala v našej škôlke, kde si ju obľúbili nie len naše detičky ale aj pani učiteľky. Veľmi nás potešilo, keď sa po ukončení štúdia  rozhodla uplatniť svoje pedagogické vzdelanie a blízky vzťah k výtvarnému umeniu u nás v škôlke. Vďaka seminárom waldorfskej pedagogiky, ktoré navštevuje v rámci ďalšieho certifikovaného vzdelávania, môže svoje rozšírené poznatky a skúsenosti využívať pri práci s detičkami. Jej kreativita zaujme každé dieťatko.

 

Mgr. Katarína Eliašová                                                                                                                                                SENOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Twin City 

Katka vyštudovala učiteľstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Materstvo jej otvorilo dvere k novému pohľadu na svet. Aktívne sa zaujíma o témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním, má za sebou niekoľko kurzov Montessori vzdelávania. Je študentkou predškolskej pedagogiky na Pedagogickej a sociálnej akadémii. Je neustále hladná po informáciách, vďaka ktorým môže na sebe pracovať. Posledné štyri roky sa venuje i podpore mamičiek v dojčení a nosení. Napísala knižku pre deti (a rodičov) O Evičke, ktorá je založená na princípoch kontaktného rodičovstva a rešpektujúcom prístupe k dieťaťu. Naše najstaršie detičky v triede Seniorov sprevádza na ceste objavovania okolitého sveta i seba samého. Snaží sa im byť partnerom, ktorý rešpektuje ich nálady, pocity i potreby a to všetko so vždy otvorenou náručou. 

 

Miladka Fajnerová
prevádzka CITY BABY CARE Twin City
 

Každá škôlka potrebuje zodpovednú osobu, ktorá nie len zabezpečí čisté a bezpečné prostredie, ale aj svojim kľudným prístupom vyváži maličkých energických drobčekov. A presne taká je Miladka. Naša škôlka v Twin City vďaka jej precíznosti a zmyslu pre poriadok nie len žiari čistotou, ale svojou  láskavosťou vyčarí každý deň úsmev na tvári našich detičiek. Miladka je vďaka svojim schopnostiam ten pravý človek pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v Twin City.

 

Júlia Gregová                                                                                                                                                    JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Panorama City 

Julka je študentkou Pedagogickej fakulty UK. Má výnimočný talent na hudobné nástroje. Čo i len započuje melódiu, vie si z nej spraviť noty a už hrá. Julta, ako ju volajú naše detičky je precízna, organizovaná, pracovitá, dobrosrdečná a nápomocná v každej situácii. Študovala v Kanade a pracovala v Rakúsku. Miluje deti a deti milujú ju. Jej dynamický temperament a dobrá nálada je pre nás všetky neodmysliteľnou súčasťou.

Kristína Hradiská                                                                                                                                                         MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Panorama City 

Kika má vyštudované španielské gymnázium a Pedagogickú akadémiu. Ako veľmi mladá okúsila život v Španielsku, kde sa starala o dve dievčatká. Každé leto, počas svojho voľna trávila v letných táboroch ako vedúca. Hovorí anglicky, španielsky, česky a nemecky. Je otvorená prijať každé dieťa ako jedinečnú osobnosť a jej tvorivou prácou rozvíjať v deťoch len to dobré. Má na diaľku adoptované africké dievčatko, ktorému každý mesiac prispieva na vzdelanie, stravu..Vzdeláva sa v alternatívnych metódach výučby ako je Montessori a Waldorf. Odkladá si každý výkres od deti a verte, má už peknú zbierku. Výtvarná výchova a keramika je neodmysliteľná súčasť jej života, vyrába vlastnoručne edukatívne hračky pre deti. Kika je tvorivá bytosť s veľkým srdcom pre každú detskú dušu, je výnimočný človek, ochotný kedykoľvek pomôcť a obetovať sa pre dobro druhých.

 

Veronika Harculová                                                                                                                                                      SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Panorama City 

Nika dokončuje posledný ročník na Pedagogickej fakulte UK doplnkové pedagogické štúdium. Jej láskavý, citlivý a individuálny prístup k detičkám ju robí jedinečnou, čo rozpozná hneď každé dieťatko. Naše detičky v Panorama City si ju obľúbili na prvý pohľad. Svoje zručnosti uplatňuje nie len v našej škôlke, ale aj ako trénerka plávania pre detičky. Tak ako Nika rozdáva pozitívnu energiu všetkým okolo seba, tak aj detičky sú pre ňu tým obrovským pozitívom, ktoré ju denno-denne napĺňa.

Andrea Pavlásková
prevádzka CITY BABY CARE Panorama City
                                                               

Andrejka je zodpovedná osôbka so zmyslom pre poriadok.Vo svojich predošlých zamestnaniach  nadobudla organizačné schopnosti dôležité pre zabezpečenie plynulej prevádzky centra. Je komunikatívna a energická, s veľkým srdiečkom otvoreným pre každé dieťatko.

 

.

Naše zlatíčka Katka, Peťka a Katka sa venujú mamičkovským povinnosťiam