Zamestnanci a učitelia

 
 

Zamestnanci a učitelia...

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.
Z hľadiska vnútorného fungovania City Baby Care považujeme spokojnosť našich pani učiteliek za jeden zo základných pilierov pozitívneho vplyvu na deti, ktoré  sú im zverené. Preto im poskytujeme slobodu napĺňať rámcový výchovno-vzdelávací program podľa vlastných preferencií a uplatňovať vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach. Pri tvorbe metodiky výuky im podáva pomocnú ruku pani riaditeľka Mgr. Štefánia Cocher, ktorá má vyše 10 ročnú prax v predškolských zariadeniach.

 

Mgr. Andrea Šulcová
Riaditeľka CBC / CBC Director

Kontakt: info@citybabycare.skdigital@citybabycare.sktwincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk

0905 652 548

 • Andrejka patrí ku vzácnej skupine ľudí, ktorí berú svoje povolanie ako poslanie. Je to láskavý človek s veľkým srdcom, ktorý si váži deti a chce im prostredníctvom svojej práce odovzdať naozaj to najlepšie do života. V tomto duchu vedie aj náš pedagogický tím a komunikuje s klientami.
 • Typické črty jej práce sú dôvera, zodpovednosť a kreativita. Bohaté odborné skúsenosti v kombinácii s láskou k deťom dávajú pod jej vedením slovám "vedenie škôlky" úplne nový rozmer.

     

 

Nicole Hromkovičová
Zástupkyňa riaditeľky CBC / CBC Deputy director     

Kontakt: info@citybabycare.sk, digital@citybabycare.sktwincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk 

0904 325 541                                       

 • Nicole svojou mladosťou, pohľadom dnešných mladých ľudí na svet a  zanietením do práce s detičkami obohatila náš management.
 • Študuje na VŠZaSP odbor Misijná a charitatívna práca. Je členkou záchranárskeho tímu zdravotníckej služby Rescue.
 • Má certifikát Červeného kríža, prax ako obrovoľníčka na Detskej onkológii v DFNaP.
 • Nie je dieťatko, ktoré by Niki nepritiahla svojou charizmou a veľkým srdiečkom.

 

 

Dominik Nicolas Šallay
Marketing & Technical Support

 • Dominik, má u nás na starosť spravovanie webových stránok a sociálnych sietí City Baby Care. 
 • Taktiež vďaka svojím nadobudnutým skúsenostiam v predošlých zamestnaniach zabezpečuje aj technické opravy na našich prevádzkach.

 

 

Mgr. Štefánia Cocher
Metodická riaditeľka / JUNIOR MANAGEMENT (1-2 rokov) Digital Park

 • Števka je jemná, pohodová a precízna osôbka, ktorá zodpovedne vedie náš pegagogický tím. 
 • Je vyštudovaná zdravotná sestra a taktiež pedagóg-špecialista.
 • Magisterské štúdium ukončila na PF UK. Práci s detičkami sa venuje od jej ukončenia.
 • Vďaka svojej tvorivosti, fantázii a šikovným rukám sa premení na vílu, anjela, či Snehulienku a detičky sa pri nej cítia ako v rozprávke.
 • Mottom jej práce je istota, bezpečie a pohoda pre detičky, o ktoré sa s láskou stará.

 

 

 

Mgr. Tatiana Kráľová 
JUNIOR MANAGEMENT (1-2 rokov) Digital Park

 • Tánička je milá a usmievavá osôbka, ktorá si svojim pokojným prístupom získa všetky detičky. Vyštudovala pedagogiku v Bratislave a vďaka práci popri škole získala trpezlivosť, ktorú už roky využíva v práci s detičkami.
 • Od základnej školy pôsobila v dobrovoľníckej organizácii pre deti, kde neskôr viedla tábory, organizovala detské podujatia a celé jej dospievanie sa venovala práve práci s detičkami. Výber povolania, ktoré je pre ňu poslaním, tak nebol pre nikoho prekvapením.
 • Dlhé roky pôsobenia vo folklórnom súbore, zbore, aranžérskych a výtvarných krúžkoch veľmi rada využije pri svojej práci. Keďže byť pani učiteľkou bol už od malička jej sen, každý deň vstáva s radosťou a úsmevom na tvári a naplno si užíva každý moment strávený s drobčekmi, čo sa odzrkadľuje na šťastných detičkách, ktoré sa jej vrhajú do náručia.

 

 

Bc. Eliška Červeňová                                                                                                                                                 
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov)
 Digital Park 

 • Eliška vyštudovala pedagogiku na UK v Bratislave. Svoje 10 ročné pôsobenie vo folklórnom súbore a hru za zobcovú a priečnu flautu plne využíva pri práci s detičkami.
 • Pre Elišku je plná trieda detí Raj na Zemi, čo vidieť na jej stále usmiatej tváričke.
 • Ak sa stane zamestnanie zároveň potešením a pani učiteľka nie len detičky učí, ale aj sama sa učí od detičiek, je to tá najlepšia kombinácia na spokojnú a láskavú pani učiteľku akou Eliška je.

 

 

 

 

Mgr. Katarína Peterová
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov)  Digital Park 

 • Katka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor Špeciálna pedagogika--pedagogika sluchovo postihnutých a poradenstvo.
 • Počas štúdia jej nepočujúce detičky veľmi prirástli k srdcu a fascinoval ju ich ,,svet ticha". Naučila sa posunkový jazyk, ktorý veľmi často využívala pri práci s nimi.
 • K hudbe mala vždy veľmi blízko a preto 12 rokov študovala hru na klavír a spev. Hudba je pre Katku nevyčerpateľný zdroj, ktorý priťahuje každého človeka a najviac deti.
 • Rada sa učí novým veciam, a preto sa práve učí hrať na ukulele, aby bola hudba každodennou súčasťou jej práce s detičkami.
 • Istý čas pracovala aj študovala v Nemecku, preto ovláda nemecký ale aj anglický jazyk.
 • Vo voľnom čase sa rada venuje ručným prácam a tvorí svoj blog. Práca s deťmi ju napĺňa a teší sa na každý nový deň strávený s nimi.

 

 

Mgr. Andrea Vrtalíková                                                                                                                                               
SENOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Digital Park

 • Aďka vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave. Práci s deťmi sa začala venovať už počas štúdia, na VŠ.
 • Prax získala s prácou s deťmi v predškolských zariadeniach, jasliach, detských kútikoch, centrách, ale aj v školách. Viedla kurzy anglického jazyka, nakoľko z nej má štátnu skúšku.
 • Žila v zahraničí, viedla kurz Tanečnej prípravy pre deti, Čitateľský krúžok, modelovanie a výtvarné dielne.
 • Prácu s deťmi berie ako životné poslanie a veľmi rada by sa jej venovala aj naďalej. Počas praxe získala pracovné skúsenosti aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, čím získala trpezlivosť a individuálny prístup ku každému dieťatku.

 

 

 

Karin Kijovská
prevádzka CITY BABY CARE Digital Park 

 • Najnovším členom nášho tímu je Karin, ktorá sa stará o zdravé stravovanie našich detí, čisté a príjemné prostredie našej prevádzky V Digital Parku.
 • Karin je usmievavá osôbka, ktorá má chuť a nadšenie pracovať s deťmi. Je ochotná pomáhať, čo vytvára pre iných oporu v akejkoľvek situácii.
 • Rovnako je komunikatívna a láskavá, čím si vie ľahko získať nie len priazeň rodičov, učiteliek ale hlavne našich drobčekov.

 

 

 

Bc. Júlia Gregová
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Twin City 

 • Julka je študentkou Pedagogickej fakulty UK. Má výnimočný talent na hudobné nástroje. Čo i len započuje melódiu, vie si z nej spraviť noty a už hrá.
 • Julta, ako ju volajú naše detičky je precízna, organizovaná, pracovitá, dobrosrdečná a nápomocná v každej situácii. Študovala v Kanade a pracovala v Rakúsku.
 • Miluje deti a deti milujú ju. Jej dynamický temperament a dobrá nálada je pre nás všetky neodmysliteľnou súčasťou.

 

 

 

Bc. Helena Šabová Dis. Art 
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Twin City

 • Helenka bola odmalička vedená umeleckým smerom. Má ukončené pedagogické minimum na konzervatórium v Nitre, v hudobno-dramatickom odbore.
 • Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala odbor Liečebná pedagogika. Vyše 15 rokov sa aktívne venovala tancu a pôsobila ako profesionálna tanečnica v tanečnom štúdiu Jumbo v Bratislave. Neskôr popri strednej a vysokej škole učila viac ako 5 rokov na rôznych ZUŠ v tanečnom aj literárno-dramatickom odbore, kde získala nielen prax, ale aj veľa skvelých skúseností pri práci s deťmi.
 • Jej záujem o alternatívne pedagogické smery, ju priviedol na Waldorfskú školu, kde pracovala ako asistentka s deťmi s mentálnym postihnutím. Táto skúsenosť v nej  prehĺbila individuálne pristupovanie ku každému dieťatku s nesmiernou dávkou trpezlivosti a lásky. 
 • Svoje tanečné, literárne a dramatické schopnosti veľmi rada využíva pri práci s našimi najmenšími detičkami, ktoré ju sledujú o otvorenými pusinkami a šťastnými očkami

 

Bc. Zuzana  Mjartanová
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Twin City 

 • Zuzka je zodpovedný a pracovitý človiečik s hudobným a výtvarným cítením.
 • Vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Bratislave v odbore učiteľstvo pre materské školy.
 • Hrá na gitaru a flautu a jej kreativita a práca s využitím rôzneho materiálu nenechá ani jedného drobca ľahostajným.
 • V CBC pôsobí ako učiteľka middle managementu, kde s láskou pripravuje detičky na veľkáčov, pomáha im s odúčaním od plienočiek a učí drobčekov samostatnosti.   

 

 

 

Mgr. Simona Sahajová                                                                                                                                             
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Twin City 

 • Simonka už počas študentských čias trávila svoj voľný čas práve v prítomnosti detí. Pôsobila ako dobrovoľníčka v Klube detskej nádeje, kde si ju získalo každé jedno choré dieťatko.
 • Neskôr pracovala v súkromnom materskom zariadení, kde mala príležitosť pracovať s rôznymi vekovými skupinami – od tých najmladších až po veľkých predškolákov. Po vyštudovaní Pedagogickej fakulty odcestovala do zahraničia, kde mala opäť možnosť pracovať s deťmi a zároveň si zdokonaliť cudzí jazyk.
 • Najmä vďaka práci s detičkami pochopila pravý význam slova trpezlivosť a nefalšovaná radosť. K deťom vždy pristupuje s úsmevom, pochopením a láskavosťou. Je vďačná, že môže byť spolu s nimi pri objavovaní sveta.

 

 

 

Mgr. Lenka Drienovská                                                                                                                                              
SENOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Twin City 

 • Lenka popri štúdiu psychológie mala tú česť stážovať v detskom hospici Plamienok a v Červenom Kríži. Skúsenosti, ktoré získala, vedela využiť v práci v štátnej materskej škole a aj ako riaditeľka súkromnej škôlky.
 • Pre Lenku je prvoradé nie len sa s deťmi zahrať, ale aj im niečo odovzdať. Prax v jej veku nepredstavuje nosník kvality starostlivosti o dieťa/ deti, pretože prax pri takomto zameraní nadobúda nové rozmery každý deň.
 • Každé dieťa je iné, každý deň je nový a iný.Práca s detičkami nie je stereotypná a preto sa má stále čo nové učiť a to hlavne od detí. Najviac skúseností za roky praxe má s predškolákmi, aj keď si prešla všetkými vekovými kategóriami. 
 • Lenka vie zabezpečiť celodenný pestrý program pre naše najstaršie deti, dokáže im rozvrhnúť plnohodnotne strávený a kreatívny čas. V práci využíva prvky Montessori a veľa iných metód aplikovateľných do predprimárneho vzdelávania. Pre Lenku je taktiež veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi.

 

 

 

Miladka Fajnerová
prevádzka CITY BABY CARE Twin City 

 • Každá škôlka potrebuje zodpovednú osobu, ktorá nie len zabezpečí čisté a bezpečné prostredie, ale aj svojim kľudným prístupom vyváži maličkých energických drobčekov. A presne taká je Miladka.
 • Naša škôlka v Twin City vďaka jej precíznosti a zmyslu pre poriadok nie len žiari čistotou, ale svojou láskavosťou vyčarí každý deň úsmev na tvári našich detičiek.
 • Miladka je vďaka svojim schopnostiam ten pravý človek pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v Twin City.

 

 

 

 

Mgr. Lívia Barteková                                                                                                                                                    
JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Panorama City 

 

 • Livka svoj detský sen stať sa dobrou pani učiteľkou premenila na realitu. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
 • Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky so zameraním na pedagogiku mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.
 • Počas štúdia sa venovala predovšetkým práci s deťmi s diagnózou autizmu, ktorých počet v populácii v súčasnosti neustále stúpa.
 • V rámci svojho štúdia absolvovala aj viacero kurzov z logopédie, z ktorej úspešne zložila aj štátnu záverečnú skúšku.
 • Ovláda anglický a francúzsky jazyk. Svoje dlhodobé pôsobenie v profesionálnych tanečných súboroch veľmi rada a tvorivo využíva aj vo svojej práci s deťmi.
 • Podarilo sa jej vytvoriť vlastný tanečno-pohybový program pre deti s Downovým syndrómom, ktorý bol ocenený za prínos pre oblasť špeciálnej pedagogiky.
 • Svoje umelecké skúsenosti veľmi rada aplikuje v kombinácii s edukačnými aktivitami, ktoré v deťoch podporia ich prirodzenú detskú zvedavosť a stanú sa pre ne atraktívnejšie.

 

 

Mgr. Mária Eliášová                                                                                                                                                    
JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 rokov) Panorama City 

 

 • Majka je vždy pozitívne naladená osôbka plná energie a dobrej nálady.
 • Pracovala v našich škôlkach ako brigádnička a veľmi nás teší, že sa stala našou pani učiteľkou.
 • Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave - kombinácia pedagogika a hudobné umenie.
 • Je absolventkou prvého stupňa ZUŠ hry na klavír a členkou Offstage v muzikáli Mamma Mia.
 • Okrem klavíru hrá na gitaru a ukulele, ktorým spestruje detičkám v škôlke každý deň.
 • V živote a v práci potrebuje poriadok a systém, čo prenáša aj do práce s drobčekmi.
 • Nie len spev a hudba ale aj láska k detičkám a práca s nimi patrí ku každodenným radostiam našej pani učiteľky Majky

 

 

Kristína Hradiská                                                                                                                                                         
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Panorama City 

 • Kika má vyštudované španielské gymnázium a Pedagogickú akadémiu. Ako veľmi mladá okúsila život v Španielsku, kde sa starala o dve dievčatká.
 • Každé leto, počas svojho voľna trávila v letných táboroch ako vedúca. Hovorí anglicky, španielsky, nemecky. Je otvorená prijať každé dieťa ako jedinečnú osobnosť a jej tvorivou prácou rozvíjať v deťoch len to dobré. Má na diaľku adoptované africké dievčatko, ktorému každý mesiac prispieva na vzdelanie, stravu.
 • Vzdeláva sa v alternatívnych metódach výučby ako je Montessori a Waldorf. Odkladá si každý výkres od deti a verte, má už peknú zbierku. Výtvarná výchova a keramika je neodmysliteľná súčasť jej života, vyrába vlastnoručne edukatívne hračky pre deti.
 •  Kika je tvorivá bytosť s veľkým srdcom pre každú detskú dušu, je výnimočný človek, ochotný kedykoľvek pomôcť a obetovať sa pre dobro druhých.

 

 

Mgr. Marianna Hrdá                                                                                                                                                    
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 rokov) Panorama City 

 • Mariannka vyštudovala pedagogiku mentálne postihnutých a špeciálnopedagogického poradenstva na Univerzite Komenského v Bratislave. Má rada všetky deti a nedelí ich na tie zdravé, šikovné a tie iné.
 • Pretože každé dieťa je špeciálne a svojím spôsobom jedinečné. Od strednej školy ju bavilo vytvárať rôzne materiály a pomôcky pre deti, a tak pred 7 rokmi uzrela svetlo sveta jej „Múdra taška“(edukačné materiály pre deti aplikovateľné pre trh zoologických záhrad), ktorá v súťaži Junior Achievement vyhrala celoštátne finále.
 • Rada sa aj v súčasnosti venuje tvorbe podobných materiálov. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí, príprave na vyučovanie a doučovanie z rôznych predmetov. V štúdiu sa asi najviac zamerala na poruchy správania a detský autizmus. V priebehu niekoľkých rokov sa venovala žiačke s poruchami správania a chlapčekovi s detským autizmom.
 • Tieto skúsenosti Mariannku posunuli k vnímaniu jedinečnosti každého dieťatka a pochopeniu iného vnímania detskými očkami.

 

 

Veronika Harculová                                                                                                                                                      
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Panorama City 

 • Nika dokončuje posledný ročník na Pedagogickej fakulte UK doplnkové pedagogické štúdium.
 • Jej láskavý, citlivý a individuálny prístup k detičkám ju robí jedinečnou, čo rozpozná hneď každé dieťatko.
 • Naše detičky v Panorama City si ju obľúbili na prvý pohľad. Svoje zručnosti uplatňuje nie len v našej škôlke, ale aj ako trénerka plávania pre detičky.
 • Tak ako Nika rozdáva pozitívnu energiu všetkým okolo seba, tak aj detičky sú pre ňu tým obrovským pozitívom, ktoré ju denno-denne napĺňa.

 

 

 

Andrea Pavlásková
prevádzka CITY BABY CARE Panorama City
                                                               

 • Andrejka je zodpovedná osôbka so zmyslom pre poriadok.
 • Vo svojich predošlých zamestnaniach  nadobudla organizačné schopnosti dôležité pre zabezpečenie plynulej prevádzky centra.
 • Je komunikatívna a energická, s veľkým srdiečkom otvoreným pre každé dieťatko.

 

.

 

 

Naše zlatíčka Katka, Peťka, Katka a Katka sa venujú mamičkovským povinnosťiam