Vitajte

 
 

Moderné súkromné jasle a škôlky

zamerané na starostlivosť

o 1 - 6 ročné deti

postavené na mieru ich potrebám

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov
s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.


 

 
 
 
 

    Vaše 2% môžu pomôcť

    Citybabycare, o.z

 

                 

Možno ste nevedeli, že naše škôlky Citybabycare sú podporované občianskym združením  Citybabycare o.z., ktoré vzniklo za účelom skvalitniť materiálové vybavenie škôlok, ako aj spestriť edukačný program v školkách a v budúcnosti prepojiť rodičov viac s dianím v škôlkach. Z členských príspevkov vyzberaných v priebehu minulého roka sme napríklad realizovali nové ihrisko škôlky v Digital Parku a nakúpili vianočné darčeky pre detičky.

 

Tento rok sa Citybabycare o.z. bude venovať zabezpečeniu rodičovskej knižnice do každej škôlky ako aj príprave vzdelávacích aktivít a seminárov na témy, ktoré sú úzko spojené s rodičovstvom a výchovou detí v rannom predškolskom veku. Citybabycare o.z. je oficiálne registrované Notárskou komorou pre prijímanie 2% v roku 2020.

Potrebné tlačivá nájdete tu vyhlasenie citybabycare oz a potvrdenie o zaplatení dane 

Právna forma: občianske združenie
Názov: Citybabycare, o.z.
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 854/36, 90029 Nová Dedinka

IČO: 42142814

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000000364086802 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Celé stanovy Citybabycare, o.z. si môžete prečítať

tu.

Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z dane a uisťujeme Vás, že ich použijeme do posledného centu na zlepšenie prostredia pre detičky v prevádzkach Citybabycare a plnenie vyššie popísaných cieľov. 

 

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok!

 

Tím City Baby Care, s.r.o. 

 
 

     Škôlka nie je

     náhrada domova,

 

je to nový svet, ktorý dieťa objavuje a skúša... 

 

 

Nástup dieťaťa do škôlky je významným medzníkom vo vývine dieťaťa i celej rodiny.

Nástup do škôlky je pre dieťa vždy zmenou, výrazným zásahom do života. S touto zmenou sa potrebuje dieťatko vyrovnať, a najčastejším a pre dieťa zároveň najvhodnejším spôsobom je práve plač. Ranný plač v škôlke je preto normálnym spôsobom adaptácie na odlúčenie od rodičov a na nové prostredie prízvukuje PhDr. Juliána Kordovanová, detská klinická psychologička a psychoterapeutka z Kliniky pediatrie v Prešove.

Troj, či štvorročnému dieťaťu sa len vyvíja pamäťové centrum a učí sa, že po nejakom čase sa pre neho opäť vráti. Deti ešte nevedia zvládať emócie. Každé lúčenie pre nich predstavuje smútok a oni ho naplno a bez skrývania emócií prejavujú plačom. U detí do troch rokov môže toto obdobie trvať aj niekoľko mesiacov. Detského plaču sa netreba obávať, niekedy sa dieťa rozplače v dôsledku „reťazovej reakcie“. Niekedy je kritických iba prvých päť minút – hovoríme tomu „len čo sa zatvoria dvere“. Učiteľka potom dieťa zaujme hračkou, rozhovorom – jednoducho odvedie pozornosť na inú tému. Bezproblémová adaptácia na kolektív je výsledkom úzkej kooperácie rodičov a pedagógov.

Spolupráca rodiny a škôlky nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty. Dieťa z počiatku môže byť rozrušené, ale neskôr si zvykne a bude to pre neho prirodzená ranná rutina. Učiteľka pozná úskalia adaptácie a v spolupráci s rodičmi navrhne adaptačný program. V ňom sa navrhne dĺžka pobytu v prvých dňoch, podávanie stravy. 

Po adaptačnom procese je dieťa schopné fungovať samé spolu s pedagógmi a kamarátmi, čo znamená, že dlhé lúčenia prípadne, nekončiaca prítomnosť v triede s rodičom nie je potrebná, v niektorých prípadoch viac na škodu. Nedávajte dieťatku ani na sekundu pocítiť, že môže odísť s vami. Je dôležité sa s dieťaťom i rozlúčiť, vysvetliť mu, že pre neho každý deň poobede prídete, že maminka s tatinkom musia chodiť do práce, zarábať korunky, aby ste mohli ísť všetci spoločne na výlet.. Odchod bez rozlúčenia môže v dieťati vyvolať sklamanie.

 

Trieda je určená pre deti, nie pre rodičov.

Preto Vás, milí rodičia, žiadame o rešpektovanie podmienok a pravidiel!

Zároveň prosíme o rešpekt a dôveru prejavenú nie len triednej učiteľke vášho dieťaťa, ale aj voči ostatným pedagógom. Nie je vhodné/možné čakať do príchodu triednej učiteľky. S vaším dieťatkom trávia čas rovnako aj ostatní pedagógovia. Venujú mu svoju pozornosť, lásku, učia ho, starajú sa a vychovávajú rovnako a bez rozdielov.

 

Vzniknuté problémy, poprípade požiadavky treba operatívne riešiť s učiteľkou a riaditeľkou. Iba problém, o ktorom vieme sa dá vyriešiť. 

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Tím City Baby Care, s.r.o. 


 

 

 
 

  SNAŽÍME SA POMÁHAŤ 

  TWIN CITY a PANORAMA    

 

 

 

Každé dieťa je unikátne. Nie len svojou povahou, genetickými a fyzickými predpokladmi, ale aj prostredím v ktorom vyrastá, formuje jeho osobnosť a zvyky. Tolerancia je u detí neobmedzená, pokiaľ vyrastajú v láskyplnom okolí, nerobia rozdiely ak má niekto hnedé oči, alebo modré, inú farbu pleti, či poruchu sluchu. Unikátnosť však môže viesť aj ku zvýšeným potrebám pozornosti a náročnejšej starostlivosti, napr.deti v cudzojazyčnom prostredí, ktoré nieje pre nich prirodzené amôžu pociťovať sociálnu izoláciu.

Aby sme dokázali zabezpečiť naozaj individuálnu láskyplnú a hlavne odbornú starostlivosť o detičky so ŠVVP (špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami) podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk  v rámci podpory financovania pedagógov pre naše škôlky Twin City B a Panorama Business II, na základe ktorých budeme vedieť poskytnúť špeciálno výchovno vzdelávacie potreby pre vaše deti.

Viac o projekte "Inovatíne prístupy v starostlivosti o deti v CBC" nájdete aj v priloženom dokumente.

Veríme, že aj v budúcnosti budeme môcť aj vďaka projektom financovaným z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytovať stále kvalitnejšie služby pre našich klientov, a zabezpečiť čo najlepšie prostredie plné lásky pre všetky detičky.

 

 

 

      

 

Tím City Baby Care, s.r.o.