Adaptácia

 
 

Adaptácia

Pre každé "nové dieťa" je vstup do materskej škôlky zároveň aj vstupom do nového života. Rovnako ako pri celom vzdelávaní aj pri adaptácií vychádzame z predpokladu, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Nemôže preto existovať univerzálny model riešenia adaptácie dieťaťa.

Akceptujeme a rešpektujeme preto všetky psychofyzické predpoklady konkrétneho dieťatka, tzn. všetky stránky detskej osobnosti a adaptácia prebieha postupne - najprv s nami strávi hodinku, potom dve...

Citlivo zvažujeme a hľadáme možnosti ako dieťa upokojiť a zaujať. Niektorým deťom sa stačí len prihovoriť, iným zase stačí len úsmev či pohladenie, niektoré deti zaujmú hračky, prehliadka novej triedy alebo noví kamaráti. Učiteľky tak prejavujú empatický postoj, ktorý pomáha dieťatku získať stav psychickej rovnováhy a tak nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. Neodmysliteľnou súčasťou adaptácie dieťatka na materskú škôlku, je spolupráca s rodičmi, keďže deti sú závislé na svojich rodičoch a rodina je nielen prvé miesto kde dieťa nadobúda pocit bezpečia a lásky, ale zároveň je aj prvé miesto, kde sa deti učia.

Preto sa snažíme vytvoriť rovnako bezpečné a citovo- emočne podobné prostredie ako je v rodine, aby sme mohli pokračovať tam, kde ste Vy rodičia skončili. Bližšie informácie k adaptačnému procesu Vám radi poskytneme či už telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí.