Ako pracujeme

 
 

Ako pracujeme...

V City Baby Care poskytujeme programy s celodennou alebo poldennou starostlivosťou (počas prvého pol roka od nástupu).

Škôlky sú otvorené celoročne v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. s možnosťou predĺženej starostlivosti vo večerných hodinách (po individuálnej dohode s pani učiteľkou).

Deti sú u nás rozdelené na malé (8 – max 15 detí) a vekovo primerané triedy so samostatným programom. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výuku pre menších, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.

JUNIOR MANAGEMENT

  • je trieda detí od 1-2 rokov
  • deti od 10 mesiacov prijímame na základe individuálneho posúdenia ich začlenenia do kolektívu

MIDDLE MANAGEMENT

  • je trieda detí 2-3 rokov

SENIOR MANAGEMENT

  • je trieda detí od 4-6 rokov.
  • predškoláci u nás samozrejme absolvujú certifikovanú predškolskú prípravu

Výučba angličtiny kvalifikovanou učiteľlkou počas denného programu centra je u nás samozrejmosťou.