Aktivity

 
 

Aktivity...

 

Podľa učebných plánov pravideľne - každý mesiac chodievame na výlety, alebo na kultúrnu/zážitkovú udalosť. 

  • Učíme sa zážitkami - napr. ako sa predáva priamo v obchode, pečenie medovníkov v škôlke alebo koláčikov v cukrárni...
  • Vedieme deti ku kultúre – chodíme do múzeí, kina aj bábkového divadielka...
  • Absolvujeme rôzne exkurzie - deň u hasičov, na veterinárnej klinike, v knižnici...
  • Chodíme aj na výlety - napr. biofarma v Stupave, , jazdenie na koníkoch, ZOO...
  • Aktívne sa zapájame do environmentálnej výchovy detí - upratovanie okolia škôlky spolu s rodičmi,
  • Vedieme deti k poznaniu tradícií ako maľovanie kraslíc, vyrezávanie tekvičiek, zdobenie medovníkov...
  • Samozrejmosťou sú besiedky ku dňu matiek, MDD, Mikulášovi...
  • V škôlke spolu tvoríme, súťažíme, podporujeme individualitu každého dieťaťa.
Úspechy pochválime, nekarháme...