Cenník

 
 

Cenník CBC na školský rok 2018 / 2019

Pravidelná celodenná starostlivosť:

Mesačná platba:    Digital Park 445 € s DPH,                                                                                                                                                         Panorama City 499 € s DPH,       

Kvartálna platba:  Digital Park 1 335 € s DPH,

Polročná platba:   Digital Park 2 670€ s DPH,

Ročná platba:       Digital Park  5 340 € s DPH,

 

V cene celodennej starostlivosti je zahrnuté:

 • kompletná celodenná starostlivosť o dieťa od 7:30 hod do 17:30 hod
 • poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0
 • zakúpenie a pranie posteľnej bielizne a uteráčikov,
 • zakúpenie pracovnej zástery a reflexnej vesty,
 • knihy, písanky, učebné a výtvarné pomôcky pre dieťa
 • individuálne konzultácie s rodičmi štyri krát ročne alebo podľa potreby,
 • poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v domácom prostredí,
 • fotografovanie aktivít v priebehu celého roka,
 • narodeninová oslava s tortou a darčekom,
 • cena za starostlivosť o dieťatko nosiace plienky
 
STRAVNÁ JEDNOTKA na CELÝ DEŇ
denná stravná jednotka 4,25 € s DPH

zahŕňajúca desiatu, kompletný obed, olovrant, čerstvé ovocie/zeleninu  počas dňa a kvalitný pitný režim.

 

Pravidelná poldenná starostlivosť:

Mesačná platba:     Digital Park 380 € s DPH,

Kvartálna platba:   Digital Park 1 140 € s DPH,

Polročná platba:    Digital Park 2 280 € s DPH,

Ročná platba:         Digital Park 4 560 € s DPH,

 

V cene poldennej starostlivosti je zahrnuté:

 • kompletná poldenná starostlivosť o dieťa od 7:30 hod do 12:00 hod alebo 3 dni v týždni s kompletnou celodennou starostlivosťou do 7.30 hod do 17.30 hod.
 • poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0
 • zakúpenie a pranie posteľnej bielizne a uteráčikov,
 • zakúpenie a pracovnej záster a reflexnej vesty,
 • knihy, písanky, učebné pomôcky pre dieťa
 • individuálne konzultácie s rodičmi štyri krát ročne alebo podľa potreby,
 • poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v domácom prostredí,
 • fotografovanie aktivít v priebehu celého roka,
 • starostlivosť o dieťatko nosiace plienky
 
STRAVNÁ JEDNOTKA na POLDENNÝ POBYT
denná stravná jednotka 3,85 € s DPH

pri pobyte od 7:30 do 12:00 zahŕňajúca desiatu, kompletný obed, čerstvé ovocie/zeleninu počas pobytu a kvalitný pitný režim

denná stravná jednotka 4,25 € s DPH

pri pobyte od 7.30 do 17.30 zahrňujúca desiatu, kompletný obed, olovrant, čerstvé ovocie/zeleninu počas dňa a kvalitný pitný režim.

 

Príležitostná celodenná starostlivosť:
Individuálna starostlivosť podľa aktuálneho cenníka babysittingu.

V cene príležitostnej celodennej starostlivosti je zahrnuté:

 • kompletná celodenná starostlivosť o dieťa od 7:30 hod do 17:30 hod

V prípade nahlásenia dieťaťa deň vopred je účtovaná aj stravná jednotka 4,25 €/deň (cena s DPH), inak je dieťaťu v cene poskytnutý iba pitný režim a desiata s olovrantom.

Príležitostná starostlivosť bude poskytnutá iba v prípade, že to dovoľuje kapacita tried. Dieťa je vhodné nahlásiť aspoň 1 deň vopred.

 

Príležitostná poldenná starostlivosť:
Individuálna starostlivosť podľa aktuálneho cenníka babysittingu.

V cene príležitostnej celodennej starostlivosti je zahrnuté:

 • poldenná starostlivosť o dieťa buď od 7:30 hod do 12:30 hod, alebo od 12:30 do 17:30,
 • pitný režim a desiata alebo olovrant (v závislosti od času pobytu)

V prípade nahlásenia dieťaťa deň vopred je účtovaná aj stravná jednotka 3,85 €/deň (cena s DPH), inak je dieťaťu v cene poskytnutý iba pitný režim a desiata s olovrantom.

Príležitostná starostlivosť bude poskytnutá iba v prípade, že to dovoľuje kapacita tried. Dieťa je vhodné nahlásiť aspoň 1 deň vopred.