Denný program

 
 

Denný program...

Denný program ako aj kompletná edukácia je vo všetkých našich škôlkach rovnaká.

JUNIOR MANAGEMENT:

07:30 - 09:00   príchod detí, voľné hry
09:00 - 09:10   hygiena a prebaľovanie
09:10 - 09:40   desiata
09:40 - 10:30   výchovno - vzdelávacia činnosť
10:30 - 11:00   pobyt vonku, športové aktivity
11:00 - 11:15   hygiena, prebaľovanie detí
11:15 - 12:00   obed
12:00 - 14:30   spánok, čítame si rozprávku
15:00 - 15:30   hygiena, olovrant
15:30 - 16:00   záujmové krúžky
16:00 - 17:30   voľné hry

 
 

MIDDLE / SENIOR MANAGEMENT:

07:30 - 09:00   príchod detí, voľné hry
09:15 - 09:40   desiata
09:40 - 10:00   rozhovor o dennej téme
10:00 - 10:45   výchovno - vzdelávacia činnosť
10:50 - 11:20   pobyt vonku, športové aktivity
11:20 - 11:30   hygiena
11:30 - 12:15   obed
12:15 - 12:30   obliekanie pyžamiek a hygiena
12:30 - 14:45   spánok, čítame si rozprávku
14:45 - 15:00   hygiena
15:00 - 15:30   záujmové krúžky
15:30 - 15:50   olovrant
16:00 - 17:30   voľné hry