Naše krúžky v Digital Parku

 
 

Naše krúžky v Digital Parku

V prevádzke Digital Park si detičky mohli vybrať z ponuky poobedných krúžkov.

pani učiteľka Tánička - Vedátori, pani učiteľka Eliška - Folklórny krúžok, pani učiteľka Katka - Krúžok šikovných rúk a naša prevádzkárka Karin vedie - krúžok Aerobiku.