Workshop "rozvoj matematickej a logickej gramotnosti" INCHEBA December 2018