Cookie and friends are here

 
 

Cookie and friends are here

... začali sme novú etapu

Tento týždeň sme začali novú etapu pre našu škôlku. Detičky sa rozdelili na menšie skupinky do dvoch tried, čo umožňuje naozaj individuálny prístup ku každému z nich.

Juniori veselo pokračujú v spoznávaní sveta a rozvoji svojich základných kompetencií a...u seniorov sa začalo „spíkovať“...

V pondelok sa v škôlke po prvý krát ozvalo „Hello, my name is Cookie“. Takto sa našim seniorom predstavila milá mačička Cookie spolu so svojimi kamarátmi - kačičkou Denselom a klokanom Lulu. Tieto tri zvieratká budú vernými spoločníkmi našich detičiek na ceste k spoznávaniu ďalšieho jazyka – angličtiny. Učebnica Cookie and friends je vysoko kvalitná publikácia Oxford University Press a v kombinácii so skúsenou a milou lektorkou je zárukou položenia kvalitného anglického základu, zameraného nie len na slovnú zásobu, ale hlavne na správnu výslovnosť. Každodenná bilinguálna výchova v triede bude zameraná na rozvoj kľúčových oblastí vývoja detičiek ako sú aj práca v skupine, pohybová koordinácia a motorické zručnosti. Samozrejmosťou zostáva učebný plán podľa ISCED 0, ale bude rozširovaný aj o slovnú zásobu v angličtine.

Čo nás všetkých milo prekvapilo bola prirodzenosť a ľahkosť, s ktorou sa naši seniori už po prvom dni zdravili Hello a Bye bye.. A keďže máme adventný čas, „angel“ a „father christmass“ zneli v triede spolu s radostnými odpoveďami ako „kačička je DUCK!“ Hrdo si domov niesli svoje prvé pracovné listy, aby mohli svojim rodičom ukázať, kto je Lulu, kto Denzel a kto Cookie. A ak by to náhodou nevedeli, je to „CAT“ J

Hlavné pre nás zostáva, aby detičky aj angličtinu brali ako zábavu a tešili sa na ňu. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré tieto zmeny dokázali príjemnou a nenútenou cestou zaviesť.

Detičkám prajeme s Cookie veľa zábavy a nové a zaujímavé vedomosti a zážitky!