Deň Matiek

 
 

Deň Matiek

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. 

Detičky aj v našich  v škôlkach vytvorili maličké darčeky pre svoje mamičky, pripravili  besiedku, na ktorej zarecitovali a zaspievali o mamičkách básničky a pesničky. Mamičkám sa veľmi páčilo a my sme boli ne detičky hrdé ako to krásne zvládli :-)