Význam plávania pre malé detičky

 
 

Význam plávania pre malé detičky

V našich škôlkach máme malých plavcov :-).  Od septembra zasa začal plavecký výcvik, ktorý je pre každé dieťatko veľmi dôležitý.

V živote je to jedna zo zručností, ktorá sa deťom veľakrát zíde a môže ísť naozaj o prežitie. Učiť deti plávať je dôležité pre ich celkový zdravý telesný, psychický a emocionálny rozvoj, telesnú zdatnosť ale čo je nemenej dôležité – pre ich bezpečnosť.

Plávanie detí zabezpečuje dostatok pohybovej aktivity, ktorá vedie k rozvoju motoriky dieťaťa, posilňuje prirodzeným spôsobom rôzne svalové skupiny čím môže prispieť k náprave nedostatkov a chýb pri správnom držaní tela. 

        

Plávanie detí v kurzoch poskytuje priestor pre rozvíjanie ich sociálneho správania a komunikačných schopností, nielen medzi dieťaťom a rodičom ale jeho svet je obohatený aj o vnímanie iných dospelých ktorý vstupujú do kontaktu s ním.

Plávanie deti otužuje a tým sa podporuje jeho imunitný systém. Aktívnym pohybom vo vode sa stimuluje jeho srdcovo-cievny systém, zvyšuje sa prekrvenie čo je dôležité pre správne fungovanie všetkých vnútorných orgánov, hlavne mozgu.

 

Správne dýchanie, dychové cvičenia ako zadržanie dychu, plynulý výdych do vody podporuje rozvoj kapacity pľúc, čo napomáha pri prevencií respiračných ochorení.

 

Pre dieťa je vodné prostredie veľmi príjemné, prináša mu potešenie a má významný relaxačný účinok. Môže sa prejaviť pokojným spánkom a celkovou pohodou dieťatka.

 

 

Team City baby Care