Nástup do škôlky nemusí byť ťažký

 
 

Nástup do škôlky nemusí byť ťažký

Prázdniny sa nám končia a prichádza september, ktorý je spätý s nástupom nových detičiek do škôlok. Vstup do materskej školky je prvým a veľkým krokom do spoločnosti. Je to veľký krok nielen pre dieťatko ale  aj pre jeho rodičov.

Dieťatko oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva a rodičia nechávajú prvýkrát svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých. Rodičia sú často zneistení a preto je nutné si uvedomiť, že prechod do škôlky musia v prvom rade po emocionálnej stránke zvládnuť oni. Ak sa to podarí im, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládne aj ich dieťa.                                  

Vďaka úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v škôlke a dôkladnej príprave rodičov na tento krok, prechod dieťaťa do škôlky nemusí byť vôbec stresujúci.

Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do škôlky prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontakty s osobami pre ne doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času.

Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie.

Odporúčame rodičom, obmedziť pohyb v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

Najvhodnejším spôsobom je začať dochádzku v škôlke postupne, najprv pár hodinami, postupne prejsť na poldennú a zakončiť celodennou dochádzkou.

Rodičia, ktorí od začiatku dávajú dieťa do MŠ na celý deň, musia počítať s tým, že sa dieťa bude horšie prispôsobovať a bude mať viac problémov. Celodenná návšteva MŠ je pre nováčika podstatne namáhavejšia ako poldenný pobyt.

Podrobnejší adaptačný program sme pre vás pripravili na

https://www.citybabycare.sk/adaptacia/

Materská škôlka je zariadenie, ktoré pomáha dopĺňať rodinnú výchovu. Je miestom, kde detičky prežívajú väčšinu dňa. Pobyt v materskej škole prináša množstvo zmien : nový režim dňa, prítomnosť ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby ako osoby kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou mierou i na pozornosť učiteľky. Sociálne skúsenosti, ktoré dieťa získa v materskej škole, určujú v budúcnosti jeho vzťahy v skupine, majú rozhodujúci podiel na utváranie osobnosti.

Naše pani učiteľky sa usilujú pomôcť Vášmu dieťaťku prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do materskej školy za úzkej spolupráce s Vami rodičmi. Je veľmi dôležité komunikovať počas adaptácie s pani učiteľkou každý deň, vedieť o každom plači ale aj o každom pokroku v adaptácii. Každé dieťatko je osobnosť a tak  k nemu treba aj pristupovať – individuálne a s veľkou dávkou empatie.