Prázdniny

 
 

Prázdniny

Počas letných prázdnin máme veľa práce, Vonku je veľmi horúco a tak si po krátkej prechádzke v parku vyrábame krásne výtvory, čítame zaujímavé knižky a hráme sa rôzne hry. Je nám spolu nádherne :-)