Ochrana osobných údajov

 
 

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

City Baby Care s.r.o.                                       Citybabycare o.z.