Ochrana osobných údajov

 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

CITY BABY CARE s.r.o.                                          Citybabycare o.z.