Ročné osnovy

 
 

Ročné osnovy

Učebné osnovy platia pre všetky naše škôlky 

SEPTEMBER: Doma a v materskej škole.

1. Kto som ja.

2. Moja rodina a kamaráti.

3. Moja škôlka a jej okolie.

4. Základy etikety- zázračné slovíčka.

OKTÓBER: Jesenné tajomstvá.

1. Jeseň- ročné obdobie.

2. Farby jesene.

3. Zber úrody.

4. Les- stromy, huby, plody.

5. Halloween- tekvicová slávnosť.

NOVEMBER: V zdravom tele zdravý duch.

1. Moje zdravie, hygiena.

2. Ráno- naobed- večer- časové vzťahy.

3. Stravujem sa zdravo.

4. Ovocie a zelenina.

DECEMBER: Čas vianočný, čas sviatočný.

1. Adventné obdobie, Mikuláš.

2. Ľudské vlastnosti a emócie- Čo nosím v srdiečku.

3. Vianoce- čas radosti a veselosti.

JANUÁR: Biela zima.

1. Nový rok- časové vzťahy (deň, mesiac, rok).

2. Prírodné javy- pokusy s vodou.

3. Oblečenie v zime.

4. Zimné športy.

5. Zvieratká v zime.

FEBRUÁR: Oslavy a tradície.

1. Fašiangový karneval.

2. Slovensko- geografia okolia, história.

3. Ľudové tradície.

4. Remeslá.

MAREC: Kniha plná rozprávok.

1. Kniha môj priateľ.

2. Prírodné javy- svetlo, tieň, pohyb, zvuk.

3. Prebúdzanie prírody.

4. Jarné kvety.

APRÍL: Vôňa jari.

1. Zvieratá a ich mláďatá.

2. Veľkonočné zvyky.

3. Mesiac, hviezdy, planéty.

4. Deň Zeme- ochrana prírody.

MÁJ: Svet za dverami.

1. Mesto a dedina.

2. Moja drahá mamička- Deň matiek.

3. Doprava a dopravné prostriedky.

4. Čím budem?- pracovné profesie.

5. Oslavujeme deň detí.

JÚN: Tešíme sa na leto.

1. Ľudské telo.

2. Hlavné znaky leta.

3. Letná lúka- rastliny.

4. Letné činnosti- stanovanie, opekanie.

JÚL: Čas oddychu a dovoleniek.

1. Cestujeme na dovolenku.

2. Obyvatelia zeme- ľudské rasy.

3. Exotické zvieratá.

4. Podmorský svet.

5. Farebný svet detí.

AUGUST: Z každého rožku trošku.

1. Vtáky a hmyz.

2. Veci okolo nás- materiály a ich vlastnosti.

3. Kráľovstvo neživej prírody.

4. Letná olympiáda- hry a zábavné kvízy.