Ročné osnovy

 
 

Ročné osnovy

UČEBNÉ OSNOVY PRE ROK 2019/2020

Osnovy platia pre všetky naše škôlky 

SEPTEMBER:

1. Ja a moja rodina.

2. Moja škôlka a jej okolie.

3. Základy etikety- zázračné slovíčka.

4. Kto sa o nás stará?- pracovné profesie.

OKTÓBER:

1. Vitaj jeseň!

2. Zber úrody.

3. Les- stromy, huby, plody.

4. Časové vzťahy- deň-mesiac-rok, ráno-naobed-večer.

5. Halloween- tekvicová slávnosť.

NOVEMBER:

1. Ľudské telo.

2. Moje zdravie, hygiena.

3. Stravujem sa zdravo- ovocie a zelenina.

4. Ľudské vlastnosti a emócie.

DECEMBER:

1. Adventné obdobie, Mikuláš.

2. Zimná krajina.

3. Vianoce- čas radosti a veselosti.

JANUÁR:

1. Vitaj Nový rok.

2. Oblečenie v zime.

3. Zimné športy.

4. Zvieratká a vtáky v zime.

5. V krajine snehu a ľadu.

FEBRUÁR:

1. Fašiangy. / Karneval.

2. Slovensko- naša krajina. ( geografia, história. )

3. Ľudové zvyky, tradície a remeslá.

4. Počasie.

MAREC:

1. Kniha plná rozprávok.

2. Prírodné javy- svetlo, tieň, pohyb, zvuk.

3. Vitaj jar!

4. Kolobeh prírody- od semienka po rastlinku.

APRÍL:

1. Na gazdovskom dvore- zvieratá a ich mláďatá.

2. Veľkonočné zvyky.

3. Vesmír očami detí.

4. Deň Zeme- ochrana prírody.

5. Doprava a dopravné prostriedky.

MÁJ:

1. Mesto a dedina.

2. Moja drahá mamička. / Deň matiek.

3. Živá a neživá príroda.

4. Život pri riekach.

JÚN:

1. Týždeň plný zážitkov. / Deň detí.

2. Letná lúka- rastliny a hmyz.

3. Vitaj leto. / Deň otcov.

4. Letné činnosti a šport. (stanovanie, opekanie.)

JÚL:

1. Spoznávame svet a ľudí. ( ľudské rasy.)

2. Objavujeme svet zmyslami.

3. Exotické zvieratá.

4. Podmorský svet.

5. Farebný svet detí.

AUGUST: Z každého rožku trošku.

1. Prírodné javy- pokusy s vodou.

2. Veci okolo nás- materiály a ich vlastnosti.

3. Život v lese.

4. Letná olympiáda- hry a zábavné kvízy.