Zamestnanci a učitelia

 
 

Zamestnanci a učitelia...

 

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.
Z hľadiska vnútorného fungovania City Baby Care považujeme spokojnosť našich pani učiteliek za jeden zo základných pilierov pozitívneho vplyvu na deti, ktoré  sú im zverené. Preto im poskytujeme slobodu napĺňať rámcový výchovno-vzdelávací program podľa vlastných preferencií a uplatňovať vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach. Pri tvorbe metodiky výuky im podáva pomocnú ruku pani riaditeľka Mgr. Štefánia Cocher, ktorá má vyše 10 ročnú prax v predškolských zariadeniach.

 

MANAGEMENT

Mgr. Andrea Šulcová
Riaditeľka CBC / CBC Director

Kontakt: info@citybabycare.skdigital@citybabycare.sk
twincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk

0905 652 548

 • Andrejka patrí ku vzácnej skupine ľudí, ktorí berú svoje povolanie ako poslanie. Je to láskavý človek s veľkým srdcom, ktorý si váži deti a chce im prostredníctvom svojej práce odovzdať naozaj to najlepšie do života. V tomto duchu vedie aj náš pedagogický tím a komunikuje s klientami.
 • Typické črty jej práce sú dôvera, zodpovednosť a kreativita. Bohaté odborné skúsenosti v kombinácii s láskou k deťom dávajú pod jej vedením slovám "vedenie škôlky" úplne nový rozmer.

 

Nicole Hromkovičová
Zástupkyňa riaditeľky CBC / CBC Deputy director

Kontakt: info@citybabycare.sk, digital@citybabycare.sk
twincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk 

0915 439 784                                

 • Nicole svojou mladosťou, pohľadom dnešných mladých ľudí na svet a  zanietením do práce s detičkami obohatila náš management.
 • Študuje na VŠZaSP odbor Misijná a charitatívna práca. Je členkou záchranárskeho tímu zdravotníckej služby Rescue.
 • Má certifikát Červeného kríža, prax ako dobrovoľníčka na Detskej onkológii v DFNaP.
 • Nie je dieťatko, ktoré by Niki nepritiahla svojou charizmou a veľkým srdiečkom.

 

Dominik Nicolas Šallay
Marketing & Technical Support

 • Dominik, má u nás na starosť spravovanie webových stránok a sociálnych sietí. 
 • Zabezpečuje technické úpravy na prevádzkach našich školôk a taktiež aj všetky logistické práce nevyhnutné pre fungovanie City Baby Care.

 

DIGITAL PARK

 

Magdaléna Gajdošová
JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

 • Magduška navštevovala sociálno-pedagogicku akadémiu, keďže od útleho detstva mala veľmi rada deti.  
 • Práca s deťmi jej umožňuje využiť nielen svoje prirodzené vlastnosti a predispozície, ale zároveň robí prácu, ktorá  ju napĺňa a baví.
 • Magduška má prax zo školy a zo školských zariadení.  
 • Jej  výhodou je veľká trpezlivosť, empatiu, citlivosť, pozitívny a chápavý prístup ku každému dieťatku.  
 • Snaží sa neustále získavať nové vedomosti, ktoré uplatňuje i v práci s detičkami. Prácu s deťmi vníma ako poslanie.

Katarína Šišuláková
JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

 

Mgr. Tatiana Kráľová 
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky) Digital Park

 • Tánička je milá a usmievavá osôbka, ktorá si svojim pokojným prístupom získa všetky detičky. Vyštudovala pedagogiku v Bratislave a vďaka práci popri škole získala trpezlivosť, ktorú už roky využíva v práci s detičkami.
 • Od základnej školy pôsobila v dobrovoľníckej organizácii pre deti, kde neskôr viedla tábory, organizovala detské podujatia a celé jej dospievanie sa venovala práve práci s detičkami. Výber povolania, ktoré je pre ňu poslaním, tak nebol pre nikoho prekvapením.
 • Dlhé roky pôsobenia vo folklórnom súbore, zbore, aranžérskych a výtvarných krúžkoch veľmi rada využije pri svojej práci. Keďže byť pani učiteľkou bol už od malička jej sen, každý deň vstáva s radosťou a úsmevom na tvári a naplno si užíva každý moment strávený s drobčekmi, čo sa odzrkadľuje na šťastných detičkách, ktoré sa jej vrhajú do náručia.

 

Mgr. Katarína Haffnerová                                                                                                                                                 
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky)  Digital Park 

 • Katka vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
 • Už od základnej školy sa podieľala na organizovaní detských táborov, čo ju viedlo k nasledujúcemu štúdiu pedagogiky na strednej aj vysokej škole.
 • Ako dlhoročná animátorka má v zásobe veľke množstvo športových hier, edukačných aktivít, kreatívnych činností a všetko to s radosťou odovzdáva detičkám v našej škôlke.
 • Úspech a radosť detí je Katkinou najväčšou motiváciou pri práci.
 • Má úspešne absolvovaný kurz ABA terapie a KUPREV, poznatky z nich aplikuje aj počas práce v našej škôlke.
 • Trpezlivosť, ktorá je pri práci s deťmi najdôležitejšia je Katkinou silnou stránkou.
 • Detičky sa vždy tešia pri príchode do škôlky, keď celú triedu rozžiari Katkin smiech.

 

Mgr. Andrea Vrtalíková                                                                                                                                               
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Digital Park

 • Aďka vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave. Práci s deťmi sa začala venovať už počas štúdia, na VŠ.
 • Prax získala s prácou s deťmi v predškolských zariadeniach, jasliach, detských kútikoch, centrách, ale aj v školách. Viedla kurzy anglického jazyka, nakoľko z nej má štátnu skúšku.
 • Žila v zahraničí, viedla kurz Tanečnej prípravy pre deti, Čitateľský krúžok, modelovanie a výtvarné dielne.
 • Prácu s deťmi berie ako životné poslanie a veľmi rada by sa jej venovala aj naďalej. Počas praxe získala pracovné skúsenosti aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, čím získala trpezlivosť a individuálny prístup ku každému dieťatku.

 

Karin Kijovská
prevádzka CITY BABY CARE Digital Park 

 • Najnovším členom nášho tímu je Karin, ktorá sa stará o zdravé stravovanie našich detí, čisté a príjemné prostredie našej prevádzky V Digital Parku.
 • Karin je usmievavá osôbka, ktorá má chuť a nadšenie pracovať s deťmi. Je ochotná pomáhať, čo vytvára pre iných oporu v akejkoľvek situácii.
 • Rovnako je komunikatívna a láskavá, čím si vie ľahko získať nie len priazeň rodičov, učiteliek ale hlavne našich drobčekov.

 

TWIN CITY

 

Bc. Andrea Sodomová
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 roky) Twin City 

 • Aďka študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Filozofickej fakulte v Bratislave odbor etnológia a kultúrna antropológia. 
 • Prácovať s detičkami začala počas vysokoškolského štúdia, najprv v detskom kútiku a neskôr ako opatrovateľka.
 • Opatrovaniu detičiek sa venovala dlhšiu dobu na Slovensku, ale aj v zahraničí. K tejto práci ju priviedla láska k deťom, ktorú cítila už od malička aj keď študijne si zvolila inú cestu.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a veľmi baví a preto sa k nej vrátila.
 • Aďka chce detičkám odovzdať čo najviac nových poznatkov a vedomostí, ktoré získala počas svojej práce ako učiteľka v MŠ a opatrovateľka malých drobčekov.

Mgr. Štefánia Cocher
Metodická riaditeľka / JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Twin City

 • Števka je jemná, pohodová a precízna osôbka, ktorá zodpovedne vedie náš pegagogický tím. 
 • Je vyštudovaná zdravotná sestra a taktiež pedagóg-špecialista.
 • Magisterské štúdium ukončila na PF UK. Práci s detičkami sa venuje od jej ukončenia.
 • Vďaka svojej tvorivosti, fantázii a šikovným rukám sa premení na vílu, anjela, či Snehulienku a detičky sa pri nej cítia ako v rozprávke.
 • Mottom jej práce je istota, bezpečie a pohoda pre detičky, o ktoré sa s láskou stará.

Mgr. Barbara Volčková
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky)  Twin City

Mgr. Barbora Eliášová
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky)  Twin City

 • Barborka je osoba s veľkým srdcom, ktoré je otvorené pre všetky deti. Je plná lásky, trpezlivosti a dobroty. Jej snahou je venovať rovnakú pozornosť každému dieťaťu.  
 • Svoje prípravy na prácu učiteľky začala už na strednej pedagogickej škole a následným štúdiom na PF UK v BA, kde úspešne ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky, so zameraním na mentálne postihnutie a špeciálnopedagogické poradenstvo.
 • Počas strednej školy bola animátorkou v detských táboroch, venovala sa deťom s rôznymi postihnutiami a skúsenosti získavala aj počas odborných stáží na vysokej škole.
 • Prácu s deťmi vníma ako svoje životné poslanie a preto je pre ňu dôležité vytvárať deťom pravidlá a systém.

Mgr. Katarína Peterová
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov)  Twin City 

 • Katka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor Špeciálna pedagogika--pedagogika sluchovo postihnutých a poradenstvo.
 • Počas štúdia jej nepočujúce detičky veľmi prirástli k srdcu a fascinoval ju ich ,,svet ticha". Naučila sa posunkový jazyk, ktorý veľmi často využívala pri práci s nimi.
 • K hudbe mala vždy veľmi blízko a preto 12 rokov študovala hru na klavír a spev. Hudba je pre Katku nevyčerpateľný zdroj, ktorý priťahuje každého človeka a najviac deti.
 • Rada sa učí novým veciam, a preto sa práve učí hrať na ukulele, aby bola hudba každodennou súčasťou jej práce s detičkami.
 • Istý čas pracovala aj študovala v Nemecku, preto ovláda nemecký ale aj anglický jazyk.
 • Vo voľnom čase sa rada venuje ručným prácam a tvorí svoj blog. Práca s deťmi ju napĺňa a teší sa na každý nový deň strávený s nimi.

Daniela Baková
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Twin City

 • Danielka už pri výbere povolania na ZŠ vedela, že chce pracovať s deťmi. Štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v odbore učiteľka v MŠ a vychovávateľka ju iba utvrdilo, že sa rozhodla správne.
 • Práca s deťmi ju baví a napĺňa. Rada vidí ako sa učia, rozvíjajú a napredujú.
 • Jej zámerom je, aby sa deti v škôlke dobre cítili a učili sa novým veciam. 
 • Danielka navštevovala ZUŠ v odbore hra na klavír. Počas štúdia viedla voľno-časový krúžok, kde pripravovala deťom rôzne aktivity. Danielka sa chce ďalej zdokonaľovať a rozvíjať, absolvovaním odborných kurzov, ktoré jej pomôžu pri práci s deťmi.

Miladka Fajnerová
prevádzka CITY BABY CARE Twin City 

 • Každá škôlka potrebuje zodpovednú osobu, ktorá nie len zabezpečí čisté a bezpečné prostredie, ale aj svojim kľudným prístupom vyváži maličkých energických drobčekov. A presne taká je Miladka.
 • Naša škôlka v Twin City vďaka jej precíznosti a zmyslu pre poriadok nie len žiari čistotou, ale svojou láskavosťou vyčarí každý deň úsmev na tvári našich detičiek.
 • Miladka je vďaka svojim schopnostiam ten pravý človek pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v Twin City.

 

PANORAMA CITY

 

Mgr. Dominika Suchodolinská                                                                                                                                                    
JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 roky) Panorama City 

 • Dominika získala vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia.
 • Svoje praktické skúsenosti nadobudla počas niekoľkých rokov účasťou na rôznych týždenných aj denných táboroch ako animátorka a na ich organizácii sa aj podieľala.
 • Venovala sa opatrovaniu detičiek, absolvovala prax vo VÚDPaP ako aj v detskom domove.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti chce aplikovať pri práci s najmenšími drobčekmi.

 

Bc. Petronela Matejčíková DiS art.
LOWER MIDDLE MANAGEMENT (2 - 2,5 roka) Panorama City

 • Nelka vyštudovala tanečné konzervatórium v Bratislave, po ktorom odcestovala do Púchova na Trenčiansku univerzitu priemyselných technológií, odbor návrhárstvo.
 • K deťom má vzťah od malička, opatrovala mladšiu sesternicu, ako aj detičky známym. Rok pracovala ako babysitterka v  Londýne.
 • Nelka je  pozitívne naladená a trpezlivá osôbka so zmyslom pre umenie.
 • Miluje tanec a rada sa učí nové veci, ktoré môže odovzdávať deťom.

 

Mgr. Lívia Barteková                                                                                                                                                    
LOWER MIDDLE MANAGEMENT (2 - 2,5 roka) Panorama City 

 • Livka svoj detský sen stať sa dobrou pani učiteľkou premenila na realitu. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
 • Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky so zameraním na pedagogiku mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.
 • Počas štúdia sa venovala predovšetkým práci s deťmi s diagnózou autizmu, ktorých počet v populácii v súčasnosti neustále stúpa.
 • V rámci svojho štúdia absolvovala aj viacero kurzov z logopédie, z ktorej úspešne zložila aj štátnu záverečnú skúšku.
 • Ovláda anglický a francúzsky jazyk. Svoje dlhodobé pôsobenie v profesionálnych tanečných súboroch veľmi rada a tvorivo využíva aj vo svojej práci s deťmi.
 • Podarilo sa jej vytvoriť vlastný tanečno-pohybový program pre deti s Downovým syndrómom, ktorý bol ocenený za prínos pre oblasť špeciálnej pedagogiky.
 • Svoje umelecké skúsenosti veľmi rada aplikuje v kombinácii s edukačnými aktivitami, ktoré v deťoch podporia ich prirodzenú detskú zvedavosť a stanú sa pre ne atraktívnejšie.

 

Jana Hegedüsová                                                                                                                                                         
UPPER MIDDLE MANAGEMENT (2,5 - 3 roky) Panorama City 

 • Janka je milá usmievavá a pozitívne naladená osôbka. Stať sa učiteľkou bol vždy jej veľký sen, dokonca sa už ako malé dievčatko hrávala so svojimi hračkami na škôlku.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a v každom jednom dieťati vidí špecifickú osobnosť, ktorú treba budovať a viesť správnym smerom. Jej motiváciou je spätná väzba od detí a rodičov.
 • Vyštudovala strednú pedagogickú akadémiu a momentálne sa venuje štúdiu na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta odbor predškolská a elementárna pedagogika.
 • V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti. Pracovala ako učiteľka v súkromnej škôlke a neskôr ako súkromná opatrovateľka, vďaka čomu mala možnosť pracovať 14 mesiacov v Londýne.
 • Ovláda maďarský a anglický jazyk.

 

Veronika Harculová                                                                                                                                                      
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Panorama City 

 • Nika dokončuje posledný ročník na Pedagogickej fakulte UK doplnkové pedagogické štúdium.
 • Jej láskavý, citlivý a individuálny prístup k detičkám ju robí jedinečnou, čo rozpozná hneď každé dieťatko.
 • Naše detičky v Panorama City si ju obľúbili na prvý pohľad. Svoje zručnosti uplatňuje nie len v našej škôlke, ale aj ako trénerka plávania pre detičky.
 • Tak ako Nika rozdáva pozitívnu energiu všetkým okolo seba, tak aj detičky sú pre ňu tým obrovským pozitívom, ktoré ju denno-denne napĺňa.

 

Andrea Pavlásková
prevádzka CITY BABY CARE Panorama City

                                                               

 • Andrejka je zodpovedná osôbka so zmyslom pre poriadok.
 • Vo svojich predošlých zamestnaniach  nadobudla organizačné schopnosti dôležité pre zabezpečenie plynulej prevádzky centra.
 • Je komunikatívna a energická, s veľkým srdiečkom otvoreným pre každé dieťatko.

 

Naše zlatíčka Paťka, Eliška, Katka, Peťka, Katka sa venujú mamičkovským povinnostiam.