Zamestnanci a učitelia

 
 

Zamestnanci a učitelia...

 

V City Baby Care pracuje skúsený tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.
Z hľadiska vnútorného fungovania City Baby Care považujeme spokojnosť našich pani učiteliek za jeden zo základných pilierov pozitívneho vplyvu na deti, ktoré  sú im zverené. Preto im poskytujeme slobodu napĺňať rámcový výchovno-vzdelávací program podľa vlastných preferencií a uplatňovať vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach. Pri tvorbe metodiky výuky im podáva pomocnú ruku pani riaditeľka Mgr. Štefánia Cocher, ktorá má vyše 10 ročnú prax v predškolských zariadeniach.

 

Mgr. Andrea Šulcová
Riaditeľka CBC / CBC Director

Kontakt: info@citybabycare.skdigital@citybabycare.sk
twincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk

0905 652 548

 • Andrejka patrí ku vzácnej skupine ľudí, ktorí berú svoje povolanie ako poslanie. Je to láskavý človek s veľkým srdcom, ktorý si váži deti a chce im prostredníctvom svojej práce odovzdať naozaj to najlepšie do života. V tomto duchu vedie aj náš pedagogický tím a komunikuje s klientami.
 • Typické črty jej práce sú dôvera, zodpovednosť a kreativita. Bohaté odborné skúsenosti v kombinácii s láskou k deťom dávajú pod jej vedením slovám "vedenie škôlky" úplne nový rozmer.

 

Nicole Hromkovičová
Zástupkyňa riaditeľky CBC / CBC Deputy director

Kontakt: info@citybabycare.sk, digital@citybabycare.sk
twincity@citybabycare.skpanorama@citybabycare.sk 

0915 439 784                                

 • Nicole svojou mladosťou, pohľadom dnešných mladých ľudí na svet a  zanietením do práce s detičkami obohatila náš management.
 • Študuje na VŠZaSP odbor Misijná a charitatívna práca. Je členkou záchranárskeho tímu zdravotníckej služby Rescue.
 • Má certifikát Červeného kríža, prax ako obrovoľníčka na Detskej onkológii v DFNaP.
 • Nie je dieťatko, ktoré by Niki nepritiahla svojou charizmou a veľkým srdiečkom.

 

Dominik Nicolas Šallay
Marketing & Technical Support

 • Dominik, má u nás na starosť spravovanie webových stránok a sociálnych sietí City Baby Care. 
 • Vďaka svojím skúsenostiam z predošlých zamestnaní zabezpečuje technické opravy na našich prevádzkach.

 

Mgr. Štefánia Cocher
Metodická riaditeľka / JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

 • Števka je jemná, pohodová a precízna osôbka, ktorá zodpovedne vedie náš pegagogický tím. 
 • Je vyštudovaná zdravotná sestra a taktiež pedagóg-špecialista.
 • Magisterské štúdium ukončila na PF UK. Práci s detičkami sa venuje od jej ukončenia.
 • Vďaka svojej tvorivosti, fantázii a šikovným rukám sa premení na vílu, anjela, či Snehulienku a detičky sa pri nej cítia ako v rozprávke.
 • Mottom jej práce je istota, bezpečie a pohoda pre detičky, o ktoré sa s láskou stará.

 


JUNIOR MANAGEMENT (1-2 roky) Digital Park

 

 

 

Mgr. Tatiana Kráľová 
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky) Digital Park

 • Tánička je milá a usmievavá osôbka, ktorá si svojim pokojným prístupom získa všetky detičky. Vyštudovala pedagogiku v Bratislave a vďaka práci popri škole získala trpezlivosť, ktorú už roky využíva v práci s detičkami.
 • Od základnej školy pôsobila v dobrovoľníckej organizácii pre deti, kde neskôr viedla tábory, organizovala detské podujatia a celé jej dospievanie sa venovala práve práci s detičkami. Výber povolania, ktoré je pre ňu poslaním, tak nebol pre nikoho prekvapením.
 • Dlhé roky pôsobenia vo folklórnom súbore, zbore, aranžérskych a výtvarných krúžkoch veľmi rada využije pri svojej práci. Keďže byť pani učiteľkou bol už od malička jej sen, každý deň vstáva s radosťou a úsmevom na tvári a naplno si užíva každý moment strávený s drobčekmi, čo sa odzrkadľuje na šťastných detičkách, ktoré sa jej vrhajú do náručia.

 

Mgr. Katarína Haffnerová                                                                                                                                                 
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky)
 Digital Park 

 

 

Mgr. Andrea Vrtalíková                                                                                                                                               
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Digital Park

 • Aďka vyštudovala Pedagogickú fakultu v Bratislave. Práci s deťmi sa začala venovať už počas štúdia, na VŠ.
 • Prax získala s prácou s deťmi v predškolských zariadeniach, jasliach, detských kútikoch, centrách, ale aj v školách. Viedla kurzy anglického jazyka, nakoľko z nej má štátnu skúšku.
 • Žila v zahraničí, viedla kurz Tanečnej prípravy pre deti, Čitateľský krúžok, modelovanie a výtvarné dielne.
 • Prácu s deťmi berie ako životné poslanie a veľmi rada by sa jej venovala aj naďalej. Počas praxe získala pracovné skúsenosti aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, čím získala trpezlivosť a individuálny prístup ku každému dieťatku.

 

Barbora Šaling Legenyová
asistent učiteľa 

 

 

Karin Kijovská
prevádzka CITY BABY CARE Digital Park 

 • Najnovším členom nášho tímu je Karin, ktorá sa stará o zdravé stravovanie našich detí, čisté a príjemné prostredie našej prevádzky V Digital Parku.
 • Karin je usmievavá osôbka, ktorá má chuť a nadšenie pracovať s deťmi. Je ochotná pomáhať, čo vytvára pre iných oporu v akejkoľvek situácii.
 • Rovnako je komunikatívna a láskavá, čím si vie ľahko získať nie len priazeň rodičov, učiteliek ale hlavne našich drobčekov.

 

Bc. Andrea Sodomová
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 roky) Twin City 

 • Aďka študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Filozofickej fakulte v Bratislave odbor etnológia a kultúrna antropológia. 
 • Prácovať s detičkami začala počas vysokoškolského štúdia, najprv v detskom kútiku a neskôr ako opatrovateľka.
 • Opatrovaniu detičiek sa venovala dlhšiu dobu na Slovensku, ale aj v zahraničí. K tejto práci ju priviedla láska k deťom, ktorú cítila už od malička aj keď študijne si zvolila inú cestu.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a veľmi baví a preto sa k nej vrátila.
 • Aďka chce detičkám odovzdať čo najviac nových poznatkov a vedomostí, ktoré získala počas svojej práce ako učiteľka v MŠ a opatrovateľka malých drobčekov.

 

Daniela Baková
JUNIOR  MANAGEMENT (1 - 2 roky) Twin City

 • Danielka už pri výbere povolania na ZŠ vedela, že chce pracovať s deťmi. Štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v odbore učiteľka v MŠ a vychovávateľka ju iba utvrdilo, že sa rozhodla správne.
 • Práca s deťmi ju baví a napĺňa. Rada vidí ako sa učia, rozvíjajú a napredujú.
 • Jej zámerom je, aby sa deti v škôlke dobre cítili a učili sa novým veciam. 
 • Danielka navštevovala ZUŠ v odbore hra na klavír. Počas štúdia viedla voľno-časový krúžok, kde pripravovala deťom rôzne aktivity. Danielka sa chce ďalej zdokonaľovať a rozvíjať, absolvovaním odborných kurzov, ktoré jej pomôžu pri práci s deťmi.

 

 

Mgr. Patrícia Matejčíková DiS art.                                                                                                                                            
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky) Twin City 

 • Paťka sa na ZŠ rozhodla ísť študovať na tanečné konzervatórium Evy Jaczovej. Okrem vedomostí ju štúdium na tejto škole naučilo disciplíne a predovšetkým sebadisciplíne.
 • Lásku k deťom cítila od malička, no nikdy ju však nenapadlo ísť študovať pedagogiku. Stredná tanečná škola jej však umožnila spraviť si pedagogické minimum.
 • Na vysokú školu sa prihlásila na odbor psychológia, pretože počas študovania na strednej škole to bol jeden z predmetov, ktorý doslova milovala.
 • Paťka počas štúdia na VŠ opatrovala deti a snažila sa poznatky z psychológie aplikovať aj do praxe. Spojenie psychológie s prácou s deťmi ju nesmierne baví a napĺňa.
 • Paťka je komunikatívna, láskavá, obetavá, neustále optimisticky naladená osoba s citom pre poriadok. V živote potrebuje mať režim a to sa snaží naučiť aj deti.
 • Svoje skúsenosti zo štúdií ako aj z praxe s detičkami s láskou využíva pri našich Middle drobčekoch.

 

Mgr. Barbora Eliášová
MIDDLE MANAGEMENT (2 - 3 roky)  Twin City

 

Mgr. Katarína Peterová
SENIOR MANAGEMENT (3-6 rokov) Twin City    

 • Katka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor Špeciálna pedagogika--pedagogika sluchovo postihnutých a poradenstvo.
 • Počas štúdia jej nepočujúce detičky veľmi prirástli k srdcu a fascinoval ju ich ,,svet ticha". Naučila sa posunkový jazyk, ktorý veľmi často využívala pri práci s nimi.
 • K hudbe mala vždy veľmi blízko a preto 12 rokov študovala hru na klavír a spev. Hudba je pre Katku nevyčerpateľný zdroj, ktorý priťahuje každého človeka a najviac deti.
 • Rada sa učí novým veciam, a preto sa práve učí hrať na ukulele, aby bola hudba každodennou súčasťou jej práce s detičkami.
 • Istý čas pracovala aj študovala v Nemecku, preto ovláda nemecký ale aj anglický jazyk.
 • Vo voľnom čase sa rada venuje ručným prácam a tvorí svoj blog. Práca s deťmi ju napĺňa a teší sa na každý nový deň strávený s nimi.

 

Miladka Fajnerová
prevádzka CITY BABY CARE Twin City 

 • Každá škôlka potrebuje zodpovednú osobu, ktorá nie len zabezpečí čisté a bezpečné prostredie, ale aj svojim kľudným prístupom vyváži maličkých energických drobčekov. A presne taká je Miladka.
 • Naša škôlka v Twin City vďaka jej precíznosti a zmyslu pre poriadok nie len žiari čistotou, ale svojou láskavosťou vyčarí každý deň úsmev na tvári našich detičiek.
 • Miladka je vďaka svojim schopnostiam ten pravý človek pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v Twin City.

 

Mgr. Lívia Barteková                                                                                                                                                    
JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 roky) Panorama City 

 • Livka svoj detský sen stať sa dobrou pani učiteľkou premenila na realitu. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
 • Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky so zameraním na pedagogiku mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.
 • Počas štúdia sa venovala predovšetkým práci s deťmi s diagnózou autizmu, ktorých počet v populácii v súčasnosti neustále stúpa.
 • V rámci svojho štúdia absolvovala aj viacero kurzov z logopédie, z ktorej úspešne zložila aj štátnu záverečnú skúšku.
 • Ovláda anglický a francúzsky jazyk. Svoje dlhodobé pôsobenie v profesionálnych tanečných súboroch veľmi rada a tvorivo využíva aj vo svojej práci s deťmi.
 • Podarilo sa jej vytvoriť vlastný tanečno-pohybový program pre deti s Downovým syndrómom, ktorý bol ocenený za prínos pre oblasť špeciálnej pedagogiky.
 • Svoje umelecké skúsenosti veľmi rada aplikuje v kombinácii s edukačnými aktivitami, ktoré v deťoch podporia ich prirodzenú detskú zvedavosť a stanú sa pre ne atraktívnejšie.

 

Mgr. Dominika Suchodolinská                                                                                                                                                    
JUNIOR MANAGEMENT (1 - 2 roky) Panorama City 

 • Dominika získala vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia.
 • Svoje praktické skúsenosti nadobudla počas niekoľkých rokov účasťou na rôznych týždenných aj denných táboroch ako animátorka a na ich organizácii sa aj podieľala.
 • Venovala sa opatrovaniu detičiek, absolvovala prax vo VÚDPaP ako aj v detskom domove.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti chce aplikovať pri práci s najmenšími drobčekmi.

 

Bc. Petronela Matejčíková DiS art.
LOWER MIDDLE MANAGEMENT (2 - 2,5 roka) Panorama City

 • Nelka vyštudovala tanečné konzervatórium v Bratislave, po ktorom odcestovala do Púchova na Trenčiansku univerzitu priemyselných technológií, odbor návrhárstvo.
 • K deťom má vzťah od malička, opatrovala mladšiu sesternicu, ako aj detičky známym. Rok pracovala ako babysitterka v  Londýne.
 • Nelka je  pozitívne naladená a trpezlivá osôbka so zmyslom pre umenie.
 • Miluje tanec a rada sa učí nové veci, ktoré môže odovzdávať deťom.

 

Mgr. Marianna Hrdá                                                                                                                                                    
LOWER MIDDLE MANAGEMENT (2 - 2,5 roka) Panorama City 

 • Mariannka vyštudovala pedagogiku mentálne postihnutých a špeciálnopedagogického poradenstva na Univerzite Komenského v Bratislave. Má rada všetky deti a nedelí ich na tie zdravé, šikovné a tie iné.
 • Pretože každé dieťa je špeciálne a svojím spôsobom jedinečné. Od strednej školy ju bavilo vytvárať rôzne materiály a pomôcky pre deti, a tak pred 7 rokmi uzrela svetlo sveta jej „Múdra taška“(edukačné materiály pre deti aplikovateľné pre trh zoologických záhrad), ktorá v súťaži Junior Achievement vyhrala celoštátne finále.
 • Rada sa aj v súčasnosti venuje tvorbe podobných materiálov. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí, príprave na vyučovanie a doučovanie z rôznych predmetov. V štúdiu sa asi najviac zamerala na poruchy správania a detský autizmus. V priebehu niekoľkých rokov sa venovala žiačke s poruchami správania a chlapčekovi s detským autizmom.
 • Tieto skúsenosti Mariannku posunuli k vnímaniu jedinečnosti každého dieťatka a pochopeniu iného vnímania detskými očkami.

 

Jana Hegedüsová                                                                                                                                                         
UPPER MIDDLE MANAGEMENT (2,5 - 3 roky) Panorama City 

 • Janka je milá usmievavá a pozitívne naladená osôbka. Stať sa učiteľkou bol vždy jej veľký sen, dokonca sa už ako malé dievčatko hrávala so svojimi hračkami na škôlku.
 • Práca s deťmi ju napĺňa a v každom jednom dieťati vidí špecifickú osobnosť, ktorú treba budovať a viesť správnym smerom. Jej motiváciou je spätná väzba od detí a rodičov.
 • Vyštudovala strednú pedagogickú akadémiu a momentálne sa venuje štúdiu na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta odbor predškolská a elementárna pedagogika.
 • V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti. Pracovala ako učiteľka v súkromnej škôlke a neskôr ako súkromná opatrovateľka, vďaka čomu mala možnosť pracovať 14 mesiacov v Londýne.
 • Ovláda maďarský a anglický jazyk.

 

Veronika Harculová                                                                                                                                                      
SENIOR MANAGEMENT (3 - 6 rokov) Panorama City 

 • Nika dokončuje posledný ročník na Pedagogickej fakulte UK doplnkové pedagogické štúdium.
 • Jej láskavý, citlivý a individuálny prístup k detičkám ju robí jedinečnou, čo rozpozná hneď každé dieťatko.
 • Naše detičky v Panorama City si ju obľúbili na prvý pohľad. Svoje zručnosti uplatňuje nie len v našej škôlke, ale aj ako trénerka plávania pre detičky.
 • Tak ako Nika rozdáva pozitívnu energiu všetkým okolo seba, tak aj detičky sú pre ňu tým obrovským pozitívom, ktoré ju denno-denne napĺňa.

 

Andrea Pavlásková
prevádzka CITY BABY CARE Panorama City

                                                               

 • Andrejka je zodpovedná osôbka so zmyslom pre poriadok.
 • Vo svojich predošlých zamestnaniach  nadobudla organizačné schopnosti dôležité pre zabezpečenie plynulej prevádzky centra.
 • Je komunikatívna a energická, s veľkým srdiečkom otvoreným pre každé dieťatko.

 

Naše zlatíčka Eliška, Katka, Peťka, Katka a Katka sa venujú mamičkovským povinnosťiam